Tarih boyunca dünyanın dört bir yanındaki güçlü insanlar öne çıkmıştır.Elbette bu insanlar arasında erkekler ile eşit olan ve onlardan daha güçlü olarak öne çıkan birkaç kadın da var. Tarihten gelen bu kadınlar büyük liderlik yetenekleri, gücü, cesareti, zekası ile öne çıkmıştır. Elbette bu kadınlar da gücünü sergileyip tarihin ve dünyanın seyrini etkilediler. Bu listede, tarihte ve antik çağlarda bize ilham verecek kadar güçlü kadınlar dikkate alınmıştır.

Antik dünyanın en güçlü 10 kadını:

10. Kiev Olga, Rusya

Kiev Olga, Rusya’nın ilk kadın hükümdarlarından biri ve dünyanın en güçlü kadınlarından biri olarak biliniyor. Güçlü bir Hıristiyan, hatta Aziz olarak bilenler var. Öldürülen İgor ile evlendi. Sonrasında Avrupa’nın Hıristiyan güçlerine bağlandı ve halkından zorla Hıristiyanlığa geçmelerini istedi. Dini bağlar Olga’ya Bizanslılar ve Kutsal Roma İmparatorluğu gibi etrafındaki birçok güçlü imparatorluk arasında ticaret kurmasına yardımcı oldu. Güçlerine karşı olan herkesi yok etti.

9. Kleopatra VII, Mısır

Kleopatra zeki ve güçlü olduğu kadar da güzeldi. O zamanlar dünyanın iki güçlü insanı olarak bilinen, Julius Caesar ve Marc Antony’i kontrol ediyordu. Şaşırtıcı güzelliğiyle, herhangi bir erkeği kontrol altına alabilirdi. Eski çağlardan beri güzellik, Kleopatra ile ifade edildi. Mısır Ptolemaic Krallığı’nın son aktif hükümdarı bir deniz komutanı, diplomat, yazar ve çok dil bilen biriydi. Mısır ve dünya tarihinin en ünlü ve önemli figürlerinden biridir.

9. İmparatoriçe Dowager Cixi, Çin

İmparatoriçe Dowager Cixi, Çin’i bir dünya gücüne dönüştürdü. Çin’in Qing Hanedanı, en güçlü imparatorluklarından birinin adıydı. Qing hanedanı, onunla birlikte antik dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri oldu. İmparatoriçe ile Çin, bir ortaçağ devletinden modern dünya devletine dönüştü. Acımasızca ülke içindeki ve dışındaki düşmanlara meydan okuyan Çin hükümetini, 1861’den 1908’deki ölümüne kadar 47 yıl boyunca etkili bir şekilde kontrol ettiği biliniyor. Qing hanedanından önce Qing hanedanının Tibet, Moğolistan ve Türkistan’ın bazı bölgeleri üzerinde hiçbir kontrolü yoktu. Fakat Qing’den sonra bütün bunlar Çin’in kontrolü altına girdi. Tibet’i ilk kontrol eden onlar olmuştur.

7. Hatshepsut, Mısır

Hatshepsut , eski Mısır’ın en güçlü hükümdarlarından biriydi ve Mısır’ın onaylanmış ikinci kadın firavunu oldu. MÖ 1478-1458 18. Hanedanda kaldı. Mısır’ın en başarılı yöneticilerinden biriydi. Hatshepsut; yenilikçi, zeki ve “kral” unvanıyla temsil edildi. Onun döneminde, krallığı eski dünyanın en güçlü krallıklarından biri oldu. Yunanlılar, Mezopotamya ve Hintliler medeniyetlerinde gelişmeler yaşanıyordu. Böyle bir dönem içerisinde zaten güçlü bir krallığa ait olan bir kadın, şüphesiz ki Dünya’daki en güçlü kadın olmalıydı.

6. Merneith, Mısır

Antik Mısır, antik dünyanın en gizemli ve güçlülerinden biriydi. Merneith’in MÖ 2950 yıllarında, Mısır’da en güçlü ülkelerden biri olarak 5000 yıl önce hüküm sürdüğüne inanılıyor. Merneith, Mısır’ın çeşitli resmi kayıtlarına göre ilk kadın hükümdarıydı. Mısır’ın ilk firavunu, eşiydi. Adı çeşitli eserler ve stela üzerinde görünmektedir. Mısır’ın hızla geliştiği ilk Mısır hanedanlığı döneminde Merneith güçlü bir şekilde oradaydı.

5. Büyük Catherine, Rusya

Büyük Catherine, 18. yüzyılın en güçlü kadını ve Rusya’nın en uzun hükümdarlık yapan kadın lideriydi. Rusya’yı bir ortaçağ sersemliğinden modern bir Rusya’ya götürdü. Rusya yönetimi altında yeniden canlandı ve Avrupa’nın en büyük güçlerinden biri oldu. Rusya’nın hırslı ve zeki İmparatoriçesi, halkın ve ordunun desteğine sahipti. Osmanlı İmparatorluğu ile savaşa gitti ve kazandı. Askeri, siyasi, ekonomi, modernleşme, dış politika alanlarında gelişim elde edildi. Yönetiminin 1762’den 1796’ya kadar olan dönemi, Rus İmparatorluğu’nun Altın Çağı olarak Catherinian Dönemi olarak bilinir.

4. Theodora, Türkiye

Doğu Roma İmparatoriçesi olan Theodora, Doğu Roma İmparatorluğu’nun en etkili ve güçlü kadınlarından biriydi. Mütevazi bir aileden geliyordu. Theodora, I.Justinianus’un ortak naibi olarak hüküm sürüyordu  ve imparator kadar güçlüydü. MS 527’den MS 548’e kadar hükmetti. O kadar güçlüydü ki, Papa’ya itaat etmeyi reddetti. Nika isyanları sırasında imparator Justinian I’i Konstantinopolis’te kalmaya ikna etti ve karşılığında imparatorluğu kurtardı. Justinian, imparatorluğu çökmekten kurtarabildi ve isyanı kolayca bastırdı. Çeşitli altyapı projeleri yaptı, Konstantinopolis’i o zamanların en ileri şehirlerinden biri haline getirdi ve kadın haklarının geliştirilmesine yardımcı oldu.

3. Queen Victoria, İngiltere

Kraliçe Victoria, yaşadığı dönemde dünyadaki en güçlü kadındı. Kraliçe Elizabeth I tarafından kurulan güçlü imparatorluk, Kraliçe Victoria tarafından devir alındı. Kraliçe Elizabeth’in zamanında olduğundan daha fazla gücü vardı. Kraliçe Victoria, ilk Başbakanı Lord Melbourne’a yakınlığı ile biliniyor. Altı kıtaya yayılmış geniş bir araziyi yönetiyordu. Avustralya, Hindistan Kanada, Güney Afrika, Nijerya, Sudan ve Yeni Zelanda ve daha birçok ülkeye ait 14,2 milyon mil kare onu kontrolünde yönetildi. 63 yıl boyunca hüküm sürdü. Bu dönem ünlü “Viktorya Dönemi” adlandırıldı. Dönem boyunca; köleliği kaldırdı, İngilizler oy haklarını elde etti ve askeri, politik, ekonomik gelişmeler yaşandı.

2. Elizabeth I, İngiltere

Elizabeth , İngiltere’de gelmiş geçmiş en güçlü kraliçelerden biri olarak görülür. Kraliçe Victoria’nın daha ünlü ve geniş bir alanı yönettiğini biliyoruz. Ancak Victoria’nın gücünü ve pozisyonunu oluşturan Elizabeth’ti. Elizabeth İngiltere’yi güçlü İspanya’ya karşı bir dünya gücüne dönüştürdü. İngiltere’nin, Tudor ortası krizi nedeniyle iflas ve güçsüz olduğu dönemde I. Elizabeth ile ‘Altın Çağ’a geçildi. İngiltere’de Rönesans gibi değişikliklere öncülük etti ve ülkenin Protestan dinine geçişinde etkili oldu. Elizabeth’in saltanatı ünlü Elizabeth dönemi olarak bilinir. William Shakespeare ve Christopher Marlowe gibi birçok ünlü şair bu döneme edebi katkılarda bulundu.

1. İmparatoriçe Wu Zetian, Çin

Wu Zetian , Tang hanedanından (MS 618-906) güçlü bir Çin imparatoriçesiydi. İmparator GaoZong’un karısıydı. Çin tarihinin en etkili ve tartışmalı hükümdarlarından biriydi. Ancak Wu Zetain, Çin’den gelen ilk ve tek gerçek “imparatoriçe” idi. Çin, MS 700 yılında dünya nüfusunun neredeyse dörtte birini yönetiyordu. İmparator GoaZong’un ölümünden sonra Wu, resmen Çin İmparatoriçesi olarak görev aldı. Çin’i askeri ve politik olarak genişletmeye devam etti. Wu, Kore Yarımadası’nda savaşlar yaparak Çin topraklarını Orta Asya’ya kadar genişletti. Tibet ve Türklere karşı savaşlar kazandı.