Ayasofya’nın ortasında yıllardır bir heyyula olarak duran 55 metrelik iskele nihayet kaldırıldı ve melekleri ile kubbenin gözbebeği bütün ihtişamı ile ortaya çıktı. 1473 yıllık dünya tarihinin en görkemli yapılarından tarihi eserlerinden biri olan Ayasofya, artık yeniden keşfedilebilir. Başmelek Serafim de tamamen görülebilir.

Ayasofya, yapılışından, yanışına, bir mimari şahaseri olan kubbesinden gizli dehlizlerinden, altında hazineler bulunduğuna ve hatta Kutsal Kase’ye kadar da pekçok efsane ve sırla çevrilidir. 2009’da varlığı bilinen ama neredeyse 200 yıldır yüzü örtülü kalan 700 yaşındaki 6 Kanatlı Melekleri’nden biri, Tanrı’nın Tahtı’nı koruyan Başmelek Serafim’in gün yüzü görmesiyle medyamızda garip bir tartışılmanın merkezine de dönüşmüştü…

En son Sultan Abdülmecid ve Ayasofya’nın ”restorasyon”unu yapan İsviçreli mimar Gaspare Fossati’nin gördüğü, üzerleri sıva ve metal maskeyle kapatılan altı Kanatlı Melek figüründen birinin yüzü açılmasının ardından medyada Kerubim mi Serafim mi diye ”büyük bir tartışma” başlamıştı ama Kerubim olması için elinde yanan bir kılıç taşıması gerekiyordu. Dolayısıyla Ayasofya Kanatlı Melek, Ayasofya melek, Ayasofya’nın Başmeleği Serafim, Serafim meleği nedir, ayasofyanın gözü, Serafime, Serafim, Kerubim, ayasofyanın meleği, ayasofyanın sırrı, ayasofyanın altında, ayasofyanın tünelleri,tartışma gerektirecek bir durum yoktu. Zaten, Melek hep oradaydı ve sadece yüzü kapalıydı… Aşağıdaki fotoğraf yüzünün açılmasından çok daha önceleri çekilmiştir. Diğer bir tartışma da kaşlarının çatıklığı. Bu da genel olarak böyle tasvir edilmesinden, Tanrı’nın Tahtı’nı koruyan Başmelek olduğu için ciddiyetinin ve sertliğinin, dikkatinin göstergesi…

İlginç olansa bunca üzeri kapatılmış olmasına rağmen Kanatlı Melek’in yüzünün hiç yıpranmamış, bozulmamış olması ki bu da yeni bir efsane üretecektir.

Yıllarca bitirilemeyen ve iskelesinin bile tarihi eserin doğal bir parçasıymış sanılmaya başlanan Ayasofya’nın restorayonunda kubbeyi taşıyan pandantifteki, Tanrı’nın Tahtı’nı koruyan Kanatlı Melek Serafim figürü üzerinde de çalışmalar yapıldı. Meleğin yüzündeki metal maske çıkarıldı, 6-7 kat badana ve sıva kaldırıldı.

Kerubim Serafim Tanrı’nın Tahtı’nı Koruyan Başmelek, Ayasofya melek, Ayasofya’nın Başmeleği Serafim, Serafim meleği nedir, ayasofyanın gözü, Serafime, Serafim, Kerubim, ayasofyanın meleği, ayasofyanın sırrı, ayasofyanın altında, ayasofyanın tünelleri,Serafime, Serafim…

Kerubim ile birlikte Yahudi ve Hristiyanlık geleneklerine göre en üst düzeydeki meleklerdir. İncil sadece belirli kişiliği olan 3 meleğe isim vermiştir. Bunlar, meleklerin prensi olan Michael, diriliş, merhamet, vahiy ve ölüm meleği olan Gabriel ve yeryüzüne inmiş melek olan Satan. Seraphim’in ise, Tanrı’nın Tahtını korumakla görevli en üst sıradaki melek olduğu varsayılıyor. Genelde, Tanrı’nın sevgisi ile yandıkları için ”yanan melekler” şeklinde de tasvir ediliyorlar. İncil’de, İsa’nın onları altı kanatlı varlıklar olarak gördüğü yazılıdır.

Bizans İmparatoru I’inci Jüstinyen tarafından 532-537 yılları arasında inşa ettirildi. 916 yıl boyunca Ortodoks dünyasının başkilisesi, 481 yıl boyunca da İslam dünyasının büyük camisi olan Ayasofya, 9’uncu yüzyıldan itibaren figürlü mozaiklerle bezenmeye başladı. 1453’te Ayasofya’nın camiye çevrilmesiyle mozaikler örtüldü. 1934’ten itibaren müze olarak kullanılan Ayasofya’ya yılda iki milyon ziyaretçi geliyor.