City of London, Londra’da bulunan şehir içinde bir şehirdir.

Londra’da 2.6 kilometrekarelik alanı kaplayan, dünyanın en eski ve halen devam eden yerel hükümeti’dir! Bayrağı ve kendi “anayasası” vardır; İngiliz kanunlarına muaftır. Kendi belediye başkanı vardır. Londra’da yaşayanlardan farklı vergi oranları vardır. Kendi polisi vardır.

Burası İngiltere’nin bir parçası değil; egemen bir finans devletidir! Yani… Vatikan nasıl katolik dininin merkezi ise, burası da paranın merkezidir.

Bankaların çokluğu nedeniyle dünyanın en zengin alanı kabul edilir. Örneğin; ABD’nin 500 büyük şirketinin dörtte üçünün ve tüm büyük bankalarının burada şubesi bulunmaktadır.

Kısacası, dünya para ile yönetilmektedir ve dünyayı yönetenlerin merkezi burasıdır.