Kanserin genetiği ile ilgili en büyük bilgi ilaçların güvenlik açıklarının hedeflenerek alanını genişletmeye yardımcı olur. Kanser, DNA’daki mutasyonların hücre bölünmesi ile ve kontrolsüz olarak büyümesine neden olmasından dolayı ortaya çıkmakta olan genetik bir hastalık olur. Bazı kanser tedavilerinde belirli olan genetik mutasyonlar hedef alınır. Pozitif bir meme kanseri bilinen en iyi örnekler arasında yer alır. Kanser tedavisi sırasında kemoterapi, radyoterapi ana hatları ile vücutta bulunan sağlıklı hücrelere kadar zarar verir. Birçok kişi bu durum ile karşılaştığı zaman tedaviye yanıt veremez.

Dna Kanser İlişkisi

Yeni kanser modellerinin yaratılmasına neden olur. Hasta tümörlerinin yeniden oluşmasına neden olur. Hazırda yaklaşık olarak 1.600 model bulunur. Ancak bunlar yeterli olmaz. Belirli kanser türleri ve mutasyonları tespit edilemez. 2020 yılına gelindiği zaman bu boşluklar 1000’den fazla yeni kanser modeli ile doldurulmaya çalışılır. Bulunan bu modeller hassas tedaviler için ve aramanın hızlandırılması için kullanılır. Lisanslı olan ve deneysel olarak tercih edilen ilaçlar birçok hücre modeline karşı test edilebilir durumda olur. Serbest bir şekilde sunulan verilerin sonucunda 309 adet kanseri temsil etmekte olan 989 hücre modeli ve 453 tane de ilaç bulunur.

2020 modellerine bakıldığı zaman 3.000 ilaç kombinasyonunun test edilmesi için çalışma genişletilmiştir. Projenin son aşamasına gelindiği zaman hastalardan alınan kümelerin eşleştirilmesi için genetik değişikliğin ilaçlar ile ilişkilendirilmesi ve yeni tedavilere ışık tutmak amacı ile tercih edilir. Potansiyel kanser ilaçlarının %90 oranı gelişme aşamasında yer alır.