“Atatürk tarihin şeklini değiştiren bir liderdir” – Barack Obama – ABD Eski Başkanı

obama

Türkiye ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması nedeniyle: “Bizi sattın, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemal ile anlaştın” diye yapılan eleştirilere Fransa Eski Başbakanı’nın cevabı: “Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.” – Aristide Briand – Fransa Eski Başbakanı

Aristide Briand

“Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Milleti’ni yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır” – Winston Churchill – Eski İngiltere Başbakanı

Winston Churchill

“Atatürk çağımızın en büyük liderlerinden biriydi. O, türklere bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden kendine güvenme ve dayanışma duygusunu vermiştir.” – Douglas MacArthur – ABD Eski Generali

Douglas MacArthur

“Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.” – John F. Kenedy – ABD Eski Başkanı

john f kennedy

“Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.” – Franklin Roosevelt – ABD Eski Başkanı

Franklin Roosevelt

“Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.” – Franklin Roosevelt – ABD Eski Başkanı

“Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk’ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.” – Charles De GAULLE

Charles De GAULLE

“O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.” – Emanullah HAN – Afgan Kralı

“Atatürk, bütün Asya kıtasının Ata’sıdır.” – (Çin Basını)

“Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.” – Ma Shao-Cheng (Yazar)

“Türkiye’yi modernleştirme yolunda Kemal Atatürk’ün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. O’nun dinamizmi, yılmak ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yapıyordu. O, doğuda modern çağın yapıcılarından biridir. O’nun en büyük hayranları arasında bulunmaya devam ediyorum.” – Jawaharlal Nehru – Hindistan Başbakanı

Jawaharlal Nehru

“Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.” – Ben GURION İsrail Başbakanı (1963)

“Kemal Atatürk, yalnız yeni Türkiye’nin sembolü değil, aynı zamanda çağımızın en ilgi çekici şahsiyetlerinden biridir. Çalışkan, güçlü ve hür Avrupa’nın diğer ülkeleri ile işbirliğine sağlam şekilde bağlı olan Türkiye, bugünde O’nun izinde yürümektedir.” – Giovanni Leone, İtalya Başbakanı

“Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti’nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.” – KERAMA – Lübnan Başbakanı, (1963)

“Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.” – Sovyet Başbakanı KALININ