Erkek bebeklere en çok Yusuf, Eymen, Mehmet, Mustafa ve Ahmet gibi isimler koyuldu. Bununla birlikte eğer erkek bir bebek bekliyorsanız ve ona koyacak ismi hala bulamadıysanız sizin için oluşturduğumuz erkek bebek isimleri listesinden yardım alabilirsiniz.

Erkek Bebek İsimleri

A Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Abidin: Dua eden / Duacı

Adem: Allah’ın yarattığı ilk insan

Adnan: İki gökyüzü, iki cennet

Ali: Yüce, üstün.

Alp: Yiğit

Arda: Asa

 

B Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Baha: Değer, güzellik

Bahadır: Yiğit, kahraman

Bahri: Denizle ilgili, denizci, denizin gücü, sonsuzluğu

Barbaros: “Barba Rosse” Kırmızı sakal. Asıl adı Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların taktığı ad

Barış: Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması

Baran: Yüksek, iri

Bora: Şiddetli fırtına

Bülent: Yüksek, ulu

 

C Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Cahit: Çok çalışan

Can: İnsanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet

Caner: Yürekten sevilecek kimse

Cengiz:Yılmaz, dönmez, yumuşamaz kimse, güçlü kimse, asıl adı Timuçin olan Ve Büyük Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Türk hanı, Cengiz Han

Ceyhun: Orta Asya’da bir ırmak

Coşkun: Coşmuş olan, kabına sığmayan

Cem: Hükümdar

Cemil: Güzel erkek, iyilikle anma

Cihan: Dünya

 

Ç Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Çağatay: Cengiz Han’ın oğlu

Çağlar: Çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar

Çakır:Doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse

Çelik: Su verilip sertleştirilen demir, polat

Çınar: Uzun yıllar yaşayan geniş yapraklı ağaç

 

D Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Dağhan: Oğuz Han’ın oğlu, eski Türk inanışına göre doğa tanrılarından

Deha: Dahi, zekaca çok üstün olan

Doğan: Yırtıcı bir kuş

Doğuş: Hayata geliş

Doruk: Zirve

 

E Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Ecevit: Açıkgöz, afacan, ele avuca sığmaz, çok yaramaz

Edip: Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenenkişi

Efe: Ege yiğidi

Ege: Ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı

Egemen: Bir yere hakim olan

Ekrem: Pek cömert, iyiliksever

Emin: Güvenilen, inanılan kimse

Emir: Reis, aşiret başı, emreden

Emrah: Saz çalıp oynayan

Emre: Aşık, dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş

 

F Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Fahrettin / Fahri: Karşılıksız kabul edilen görev, iş

Faik: Başkalarından daha ileri, üstün

Faruk: Bir işi sonuca ulaştıran

Fazıl: Erdemli, manevi değerce üstün

Ferdi: Bireysel, tek başına.

Ferhat: Rahatlık

Feridun: Tek başına, eşsiz.

Ferit (d): Eşsiz benzersiz

Fırat: Bir nehir adı. Türkiye’den geçip Basra’ya dökülür.

Fikri: Düşünce ile ilgili / fikir sahibi

Fuat: Yürek, kalp, gönül

 

G Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Galip: Yenen, üstün gelen

Gazi: Savaşta yara alan

Gökay: Gök ve Ay gibi güzel olan

Gökbay: Gök yüzlü ve zengin kimse

Gökçe: Gökrengi, göğce

Gökhan: Göklerin hükümdarı

Güralp: Yiğit

 

H Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Hakan: Eski Türk imparatoru, büyük han, hanlar hanı

Halil: İçten, dost çok yakın arkadaş

Halit: Süregelen, sürekli, geç yaşlanan

Haluk: Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı

Hamit: Şükredici, hamdedici

Hamza: Aslan

Harun: Huysuz at / Postacı / İnatçı

Hasan: Güzellik, iyi davranma, iyilik

Haydar: Aslan / Çok cesur

Hayrettin: Hayır eden, hayır sahibi

Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili

Hüseyin: Güzellik, iyilik

 

I-İ Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Ilgaz: Batı Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek dağlar topluluğu

İbrahim: İbranice’de hakların babası

İdris: Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi

İhsan: Bağışlamak, yardım etmek, iyilik etmek

İlhan: Bir ülkenin egemen hanı

İlker: Birinci yiğit, ilk yiğit, ilk erkek

İlyas: Mersin ağacı

 

K Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Kaan / Kağan: Hükümdar, hanların hanı

Kadir: Değer, onur, incelik

Kadri: İtibar, değerle ilgili

Kahraman: Savaşta yiğitlik gösteren, cesur

Kamil: Tam, eksiksiz, olgun

Kasım: Bölen, kısımlara ayıran

Kaya: büyük ve sert taş kütlesi, pek sert

Kazım: Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen

Kemal: Bilgi ve erdem bakımından olgunluk

Kerem: Soyluluk, eli açıklık

Kerim: Kerem sahibi, cömert

 

L Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Latif: Allah’ın kulu

Levent: Eski deniz eri

Lütfi: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan

 

M Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Mahir: Usta, elinden her iş gelen

Mahmut: Övgüye değer

Mahzun: Hüzünlü, duygulu, üzgün

Mazhar: Bir şeyin göründüğü, ortaya çıktığı yer

Mecnun: Deli, aklı başında olmayan

Mehmet: Aslı Arapçada Muhammed, çok övülmüş anlamında

Mert: Sözünün eri, sözünde duran

Mesut: Mutlu, sevinçli, neşeli

Mete: Büyük Hun imparatoru

Metin: Sağlam, dayanıklı

Murat: İstek, arzu

 

N Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Naci: Kurtulmuş, selamete kavuşmuş

Namık: Yazar, yazan kişi

Nazım: Düzenleyen, tanzim eden

Nazmi: Vezinli, kafiyeli sözle ilgili

Necat: Kurtuluş, selamet

Necati: Kurtuluşa ermek

Necip: Soyu temiz, cömert

Necmi: Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait

Nejat: Soy, asıl, hesap

Neşet: Yetişme, meydana gelme

Nevzat: Yeni doğmuş çocuk

Nihat: Tabiat, huy

Niyazi: Yalvarma, yakarma

Nuri: Işıktan gelen, ışıklı

 

O Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Ogün: Belirli gün, bilinen, beklenen gün

Oğulcan: Can oğul

Oğuz: Doğru ve iyi adam, sağlam, güçlü

Okan: Akıllı, anlayışlı, öğrenen

Oktay: Çok hiddetli, kızgın

Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih

Ozan: Şair, halk şairi

 

Ö Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Ömer: Dirlik, canlılık yaşam gücü

Önder: Lider, yönetici, şef

Öner: Önde gelen yiğit, önde giden erkek

Özgür: Hür

 

P Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Pars: Etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, yırtıcı bir hayvan

Paşa: Bir askeri unvan, ağabey, erkek kardeş

Peker: Güçlü erkek

Polat: Sertleştirilmiş, su verilmiş demir

Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar

 

R Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Rafet: Merhamet etme, esirgeme.

Ragıp: İçtenlikle isteyen, özleyen

Ramazan: Doğruluk gösteren-Adaletli davranan

Ramiz: Akıllı, zeki. İşaretlerle gösteren.

Rasim: Çok övülmüş, methedilmiş

Recep: Beyaz taç, gelin tacı

Refik: Arkadaş, yoldaş, eş, koca

Reha: Candan, cana yakın

Remzi: İşaret ve gizliliğe ait

Rıfat: Yücelik, büyük aşama.

Rıza: Hoşnutluk, memnunluk

Rüzgar: Yel, esinti

 

S Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Sabri: Sabırla ilgili, sabırlı

Samet: Sonsuz, ebedi

Savaş: Barışın olmadığı çatışma ortamı

Sedat: Doğruluk, haklılık

Semih: Bol, cömert gönüllü

Sercan: Canların özü, canın başı

Serdar: Komutan, önde giden asker

Serhat: Sınır boyu

Serkan: Baş han

Soner: Sonuncu yiğit

Suat: Mutlu, mutlulukla ilgili

Sarp: Çetin, dik, ulaşılması güç

 

Ş Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Şadi: Sevinç, neşe, mutluluk

Şafak: Güneş doğmadan az önce ufukta görünen ağartı

Şahin: Bir tür yırtıcı kuş

Şefik: Şefkatli

Şener: Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek

Şenol: Her zaman neşeli ol

Şeref: Onur. Manen yüksek ve erdemli olmak

Şerif: Kutsal, mübarek

 

T Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Tahsin: Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam

Talip: İstekli, isteyen, talep eden

Tamer:Bütünüyle yiğit, tam yiğit

Taner: Aydınlık erkek

Tarık: Sabah yıldızı

Tarkan: Ayrıcalıklı, saygın

Tayfun: Şiddetli rüzgar

Teoman: Duman

Timuçin: Sağlam, demir gibi

Tümer: Her şeyi ile yiğit kişi

 

U Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Ufuk: Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır

Uğur: Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik müjdesi

Ulaş: Amacına, hedefine erişme

Umut: Ümit edilen, beklenen şey

 

Ü Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Ümit: Umulan, beklenen şey

Ünal: Ad sahibi ol, ünlen, tanın

Ünsal: Her yana adını duyur

 

V Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Vahit: Tek, bir

Vedat: Dostluk, sevme, sevgi

Veli: Sahip, eren, ermiş

Volkan: Yanardağ

Vural: Vurarak al, vurup al

 

Y Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Yağız: Yiğit, esmer

Yağmur: Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su

Yalçın: Sarp, dik

Yalın:Sade, gösterişsiz

Yaman: Güç etki ve beceriklilik sahibi

Yaşar: Doğan çocuğun ölmemesi için konulan adlardan

Yavuz: Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz

Yıldırım: Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması

Yılmaz: Hiçbir şeyden korkup çekinmez

Yiğit: Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam

Yunus: Bir takım yıldızının adı / Denizde yaşayan bir memeli türü

Yusuf: Babamın adı

Yücel: yüce bir duruma gel, yüceleş, büyüdükçe büyü, yükseldikçe yüksel, büyük ol, ulu ol

Yüksel: Manevi anlamda yüce ol anlamında

 

Z Harfi İle Başlayan Erkek İsim Önerileri 

Zafer: Savaş ve uğraşla elde edilen başarı, sonuç

Zeki: Akıllı olan

Ziya: Aydınlık, ışık