Evrime göre, insan şempanzelerden farklı bir tür olarak Homo sapiens’e dönüştü. Sonuç, modern ve ileri zeka seviyesi olan bir insanın ortaya çıkmasıydı. Çevremizde insanlar sayesinde meydana gelen ilerleme seviyesini görebiliyoruz. Teknolojinin gelişmesine rağmen bazı grup yada kabileler, zihinsel olarak gelişmek zorunda kalma baskısına boyun eğmiyor. Vahşi doğada bulunan ve doğa ile uyumlu biçimde varlığını sürdürmekte olan kabileler var.

Gelin birlikte Antik kökenli 10 gizemli kabile listesini kontrol edelim ;

10. Sama-Bajau, Filipinler

Filipinler’deki Sulu Takımadalarının yerli halklarıdır. Kabileler, denizdeki yarı göçebe yaşam tarzları nedeniyle deniz çingeneleri olarak adlandırılır. Yerli Halklar, balık avlıyorlar ve ara sıra ticaret yapmak için denizden çıkıyorlar. Deniz üzerinde yerleşimi sevseler de sahil kenarında kazıklar üzerine evler inşa ediyorlar.

Haklarında birçok şey söyleniyor ve bunları bir araya getirsek oldukça uzun olur. Bunlar arasından bazılarına yer vereceğiz. Başlangıçta karaya bağlı insanlar oldukları iddia ediliyor. Balıkçıların, genellikle yasa dışı ilişkilendirildiği rivayet ediliyor. Bunlar arasında yasa dışı balıkçılık yöntemleri kullanmaları bulunmaktadır. Nüfusun çoğunluğu İslam’ı din olarak kendilerine seçmişlerdir. Sama-Bajau halkında dikkat çeken örnek bir beceri var. Serbest dalış yapma konusunda dikkate değer yetenekleri bulunuyor.

9. Korubo, Brezilya

Korubo kabileleri Dslala olarak da bilinir ve Amazon havzasının yerli halklarıdır. Kabile hakkında çok fazla şey bilinmiyor. Sydney Possuelo (kaşif) ve Paul Raffaele’ye (gazeteci) ait olan, araştırma şeklinde çok az bilgi bulunuyor. Medeniyetle temasa geçme konusunda çekinceleri var ve yalnız kalmayı tercih ediyorlar. Hatta temas kurulduğunda durum oldukça düşmanca bir hal alabiliyor. Takip ettikleri belirli bir dini yok. Çoğunlukla avcıdırlar ve topluluklarıyla birlikte büyük kulübelerde yaşarlar. Kabile arasında, düşmanları tarafından verilen bir isim olduğu için onlara Korubo denmesi aşağılayıcı olarak görülür. Yerel topluluklar içinde Caceteiro olarak bilinirler.

8. Mascho-Piro, Peru

Mascho-Piro, dış dünya ile herhangi bir temas kurmayan bir kabiledir. Amazon yağmur ormanlarının son derece uzak bir bölgesinin yerlileridir. Amazon’un ne kadar geniş ve zorlu olduğu düşünüldüğünde, bu grubun dış medeniyetle bir temas kurmaması da anlaşılabilir. Onlar yiyecek arama özellikleriyle öncelikle avcı bir kabiledir. Nüfus bakımından, sayıları düşüktür ve herhangi bir dine bağlı değildirler.

7. Moken, Burma / Tayland

Tipik olarak kabileler karaya bağlıdır yaşıyor ve bir eyaletten diğerine sürekli hareket ediyor. Moken halkı denizdeki teknelerinde ve kısmen göçebe bir yaşam sürüyor. Mergui Takımadaları’nda yaşıyorlar ve nüfusları yaklaşık 3000 olarak tahmin ediliyor. Geleneksel kültürleriyle kendilerini tanımlayıp, atalarına dua ediyor. Hiçbir dine bağlı değiller. Birman ve Taylandlı yetkililerin onları entegre etme çabalarına direnç gösteriyorlar. Yaşadıkları çevre ve kendileri, ticari faaliyetler nedeniyle tehdit altındadır. Moken çocuklarında dikkat çeken ilginç bir genetik avantaj ise su altını daha iyi görme yetenekleridir.

6. Korowai, Endonezya

Korowai halkının 3000 civarında nüfusu olduğu tahmin ediliyor. Endonezya’nın Papua bölgesinde yaşıyorlar. Avcı bir kabile ve inançlarında oldukça radikaller. Hayvan kurban etmeye inanıyorlar. Kabile üyelerinin yamyamlık yaptıkları yönünde söylenenler olsa da bunu destekleyecek çok fazla bilgi bulunmuyor. 70’li yıllara kadar, bu insanlar kendi toplulukları dışında herhangi bir varlığın bulunduğu konusunda bilgi sahibi değildiler. Evlerini inşa ederken rakip kabilelerden korumak için kazıklar üzerine yapmayı tercih ediyorlar.

5. Sentinelese, Hindistan

Kabile hakkında henüz dış dünya ile temasa geçmedikleri için çok az şey biliniyor. Zaten dış dünya ile herhangi bir iletişim kurmayı da istemiyorlar. Hatta diğer insanlar onlarla temas kurmaya çalıştıklarında acımasız önlemlere başvuruyorlar. Dost bir yabancı olsanız da, ayağınızı yaşadıkları bölgeye bastığınızda düşmanlıkla size cevap veriyorlar. Nüfusları 500’den fazla değildir. Avcılık ve yiyecek arama yoluyla ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu kabileler Bengal Körfezi’ndeki Andaman Adaları’na özgüdür. Hem erkekler hem de kadınlar süs eşyaları giyerler .

Antropolog Madhumala Chattopadhyay bu gruplarla iletişim kuran ilk kadın olduğu gibi bu, Sentinelese ile dış dünya arasında kaydedilen tek dost ilişkidir.

4. Tuareg Halkı, Sahara

Nijer’de bulunan Tuareg halkı, hayvancılıkla yaparak hayatlarını sürdürüyor. Kabilenin kendine özgü bir özelliği olarak mavi kıyafetler giyiyorlar. İslam dinini Kuzey Afrika’ya yaymada önemli bir rol oynadılar. Farklı bölgelerdeki geniş mevcudiyetleri olsa bile Sahra’nın geniş bölgelerinde yaşadığı bir gerçektir. Göçebe bir yaşam tarzını benimsemişler. Buna rağmen hiyerarşi ve sınıf bölünmesine sıkı sıkıya bağlılıkları var. Sınıf bölünmesini çok ciddiye alırlar ve evlilik gibi olaylarda kararlarını bu sınıf yapısının etkilediği bilinmektedir.

Bu gizemli kabilede, erkekler peçe giyiyor ve kadınlar aileyi yönetiyor. Tuareg halkının yüzyıllar boyunca bu şekilde yaşıyor ve bugün bile kültürleri,  gelenekleri gizemli olarak görülüyor.

3. Chuckchi, Rusya

Kabile adını Chukchi Yarımadası sakinleri olmasından alıyor. Kabile’nin 16.000 civarında bir nüfusa sahip olduğu tahmin edilmektedir. Chukchi kabileleri öncelikle ikiye ayrılabilir; ilki geçim için denize güvenir ve ikincisi ise ren geyiği sürülerine bağlı olarak yaşamını sürdürür. Kabilenin dış dünya düzenine ayak uydurması için Sovyetler Birliği döneminde(1932),  geyikler sürülmesi ve bölgede onlar için farklı işletmeler kurulması yoluna gidildi. Bu çabalara rağmen bazıları göçebe yaşam tarzını ve avcılığı geçim aracı olarak sürdürüyor.. Rusya ve Ukrayna dışında, Estonya’da, Chukchi de görülmektedir.

2. Eskaya İnsanlar, Filipinler

Eskaya , Filipinler’in bir adasında çok az nüfusa sahip bir kabiledir. Bu toplulukla ilgili her şey, araştırmaların ilgisini çekti. Ancak; ana akım medyada popüler olduklarından beri, geleneklerinde önemli kayıplar yaşandı. Bu nedenle, yerli bir topluluk olarak geriye kalanları korumak için çaba harcanmaktadır. Kökenleri Orta Doğu’da olduğu konusunda spekülasyonlar olsa da bunu destekleyen hiçbir somut kanıt yoktur. Tarihçiler ve araştırmacılar Eskaya halkının kullandığı gizemli eşsiz dilin kökenini halen bulamıyorlar.

1. Masai, Kenya

Ağırlıklı olarak Kenya ve Tanzanya’da bulunan kabilelerdir. Hükümetin Masai’yi geleneksel ve göçebe yaşam tarzlarından vazgeçirme konusunda eğitme çabalarına var. Ancak onlar eski geleneklerini korumaya devam ediyorlar. Masai nüfusunun bir kısmının eğitildiğini de belirtmek gerekir. Kabileler ağırlıklı olarak ataerkil yapıya sahiptir. En yaşlı erkekler kararları veriyor.

Masai geleneklerine göre her genç çocuğun yetişkinliğe girmek için, sünnet edilmeden önce bir aslanı öldürmesi gerekiyor. Beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için çiğ et ve sürülerinin kanına güvenirler. Bazılarının artan nüfus etkisiyle sığırlar yetiştirmeye ve ekim yapmaya başladıkları gözlemlenmiştir.

Kabilenin, astronomi konusundaki yetenekleri olması da ayrı bir gizem olmaya devam ediyor. Kabilenin bu yeteneği, eski Mısırlılar ile kıyaslanıyor.