Bu hafta ve haftasonu kavramları nasıl ortaya çıktı? İlk uygulamalarının Musevilikle beraber M.Ö. 6. yüzyılda başladığı biliniyor. Antik romada 8 günlük haftanın içinde bir gün tatildi. Adını da Pazar Günü (The Market Day) koymuşlardı.

Fransız Devrim Takviminde haftalar 10 gün olarak belirlenmiş ve bir günü tatildi.

Günümüzdeki hafta ve haftasonu tatili kavramları, Britanya’nın endüstri işletmeleri fazlaca olan kuzey kesimlerinde, 19. yüzyıl başlarında tamamen gönüllü olarak fabrika sahipleri ve çalışanları tarafından yapılan bir düzenleme ile başladı. Düzenlemeye göre Cumartesi günü saat 14:00’den sonra hafta sonu tatili başlıyordu.

Haftasonu (Weekend) kelimesi ise ilk defa 1879 yılında Notes and Queries dergisinde kullanıldı.