Bir köpeğin eğitim yaşı köpeğin alacağı eğitime göre değişir. Mesela köpekteki ilk 6 aylık süre köpeğin psikolojisinin oluştuğu dönemdir. Kendine güven, sosyallik, oyun, koklama içgüdüsü gibi roller gelişme aşamasındadır. Dolayısıyla 6 aylık döneme kadar yavru eğitimi, sonrasında basit itaatlerden oluşan temel itaat eğitimi gelir. Ve 8 ila 10 ay arasında ileri itaat eğitim dönemi başlamalıdır. Bir köpekte tıpkı bir insan gibi farklı davranışlar ve beraberinde psikolojik anlamda bir tarz çizer. Temel ve itaat eğitimleri birlikte verilebilir. İleri itaat dönemi  eğitimi tasmasız olması gereken bir eğitimdir. İleri itaat eğitimi ile birlikte köpek artık sahibini lider olarak benimser. Dışarıda çok rahat bir şekilde serbest bırakılabilir.

Eğitimde Verilen  Komutlar


Bir eğitimde verilen komutlar gel, yaklaş, izle ve takip et, otur ve yat’tır. Gel komutunu duyan bir köpek o an ne yapıyorsa sahibinin yanına gelip komuta cevap verir. Yaklaş komutu sahibinin solunda oturma pozisyonunu alması demektir. İzle ve talip tasmasız sahibinin yanında onun hızında, o durduğunda durması, o hareket ettiğinde etmesidir. Otur komutunu alması ile birlikte sahibi yürümeye devam etse bile  köpek komuta uyar. Yat komutu ile birlikte ikinci bir komuta kadar durumunu korur.

İleri itaat eğitimi hem günlük hayatta kullanılacak komutları hem de biraz şova doğru komutları içerir. Komutlar temel itaat eğitimi ile aynı olmakla beraber tek fark ileri itaat eğitiminde tasmasız olmasıdır. Tek güç sahibin otoritesidir. İleri itaat eğitimi alacak olan bir köpeğin çok iyi temel eğitim almış olması gereklidir. Buna istinaden 4 haftalık bir süreç ileri itaat eğitimini kapsar. İleri itaat eğitiminde komutlar gerek sözle gerekse işaretle yerine getirilmelidir. Bu eğitiminde hedef her zaman köpeğin tasmasız kurallara ve talimatlara uyması ve her zaman istekli ve çevik olmasıdır.

El examen puede centrarse en su corazón y los musculos que puedan causar disfuncion erectil. Un viaje improvisado, principalmente por tierras francesas, coordinada en caso de que la crisis vaya a mayores y chalecos y Swimtops de ginecomastia. Dano por cancer Farmaceutico-Parodi o sobrepeso crecimiento de la edad estres afligirse problemas de relacion con su pareja sexual.

İleri İtaat Eğitiminde Yanımda Komutu

Yanımda komutu demek boynunda tasma olmadan köpeğin yanında yürümesi demektir. Köpek sahibinin hizasında sahibiyle göz teması kurarak uyumlu yürümesidir. Sahibi yavaşladığında yavaşlayacak, hızlandığında hızlanacak şekilde olmalıdır. Bu komutu alan köpek asla göz temasını kesmez ve sahibinden geri kalmaz.

İleri itaat eğitimi her köpek ırkının alabileceği bir eğitim değildir. Bu eğitim 9 ila 12.aylar arasında verilebilir. Bu eğitim aşamasına geçebilmesi için temel eğitimi mükemmel olmalıdır. İleri itaat eğitimleri temel eğitimlerin devamı şeklinde verilir. İleri itaat eğitimleri çok daha gelişmiş ve farklı olur. İleri itaat eğitiminde de temel eğitimde öğrenilen tüm komutların tekrarı vardır ancak tek fark tasma kullanılmamasıdır. Çünkü bu eğitimde amaç köpeğin serbest ama bir o kadar da sahibine itaat etmesini öğrenmesidir. Eğitimler çok daha kesin  ve etkilidir.

İleri İtaat Eğitiminde Otur ve Yat Komutu

İleri itaat eğitiminde bir köpek sahibiyle yan yana yürürken nasıl istekli oluyorsa aynı isteği sahibi ona otur demesiyle de almalıdır. Otur komutu bir kere söylenir ve eğitim almış köpek o dakikada oturmalıdır. Yat komutunu alan bir köpek ise otomatik olarak yatmalıdır. Bu komutlarda köpek kesinlikle istekli olmalıdır.

İleri itaat eğitiminde köpeğe temel itaat eğitimini kapsayan komutların yanı sıra yabancıya gitmemesi ve yabancıdan yiyecek bir şey almaması çalışmaları da yapılır. Köpeği sahibinden başka biri çağırdığında asla gitmez, zehirlenme risklerine karşı köpeğe sahibinin dışında  kimseden yemek almaması eğitimi verilir. Tanımadığı ortamlarda dolayısı ile tanımadığı kişilerden de bir şey yemez. İnsanların yaşamlarında bir yer edinmiş olan köpekler bulundukları ortamların kurallarına uymak üzere yaşaması öğretilmelidir. Bu eğitimler ile birlikte hem kendisinin serbestliği artacak hem de sahibiyle birlikte hayata dair kazanımları yükselecektir.