Evrim, zamanımızın en ilginç ve tartışılan fikirlerinden biridir. Bu tartışmaların sebebiyse her türlü yaratığın, zaman geçtikçe sürekli olarak değişimi yada bir formdan diğerine geçişinin görülmesidir. Evrim fikir olarak oldukça oldukça yaygınlaşmış olsa bile, sorgulayan birçok kişi var. Elbette bunların arasında farklı inançlardan olan ve evrim teorisine inanmayan insanlar bulunuyor.

Ne olursa olsun aşağıdaki listede,evrim hakkında ilginç bulabileceğiniz bilgileri yer alıyor.

10. İnsanın Evrimi Bugün Devam Ediyor

Birçok insan evrimin milyonlarca yıl ya da en az binlerce yıl süreceğini düşünüyor. Aynı zamanda  evrimin, izlemesi çok yavaş bir süreçte gerçekleşeceğine inanıyorlar. Bilim adamları genetik değişimleri; teknoloji ve bilimde yaşanan gelişmelerle gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorlar.

İnsanlar evrimsel süreçlerini çoktan tamamlamış gibi görünebilir. Ancak bu sadece bir yanılsamadır. Çünkü evrim, sürekli bir süreçtir. Evrimi, istisnasız olarak bir sonraki nesle aktarılan genetik koddaki mutasyonlar tarafından yönlendirir.

Birkaç mutasyonun kalıtımı, gerçekten fazla bir şey ifade etmeyebilir. Mutasyonların sürekli oluşumu ve sonraki birikimleri sonunda yeni türler ortaya çıkar.

Başka bir deyişle, mutasyon ve kalıtım süreci devam ettiği sürece evrim devam edecektir.

9. Genetik Mühendisliği Kendi Evrimimize Yol Göstermemize İzin Verebilir

Genetik mühendisliği , istenen etkiyi üretmek için bir organizmanın genetik kodunu değiştirme işlemidir.

Bu bilim dalı, geçmişte kullanıldığı gibi gelecekte de çok uzun bir süre devam edecek bir bilim dalıdır. Aslında genetik modifikasyon sürecinin hala araştırma aşamasında olduğu söylenebilir ve mükemmel olması zaman alacaktır.

Fakat bir kez mükemmel hale geldikten sonra, bilimin gelecek nesillerin genetik kodunu değiştirmek için kullanılabilmesi mümkündür. İstenen değişikliği elde etmek için binlerce hatta milyonlarca yıl beklemek yerine, tek bir nesil kadar az bir sürede oluşturulabilir.

Başka bir deyişle, yakın gelecekte kendi evrimimizi yönlendirebiliriz.

8. Transhümanizm, İnsanlar İçin Önerilen Evrimsel Seviyelerden Biridir

Bu doğal evrim ile değildir. Doğal evrimin çok yavaş olduğuna ve en iyi evrimsel stratejinin makinelerin yardımıyla onu hızlandırmak olduğuna inanan insanlar var.

Başka bir deyişle, cyborgs adı verilen yeni bir insanlık ırkı yaratmak için, insanların makinelerle birleşmesi gerektiğine dair öneriler var. Bu fikre Transhümanizm deniyor . Transhümanizm, mevcut fiziksel ve zihinsel yeteneklerin ötesinde gelişen insanlar hakkında bir teoridir. Gelişen yeni teknolojiler kullanılarak elde edilebilir .

Kavramın büyük ölçüde makinelere atıfta bulunduğunu, ancak bilim ve teknolojinin diğer yönlerini de kapsayabileceğini belirtmek gerekir.

7. Körelmiş Vücut Parçaları Tarihsel Evrimin Kalıntısıdır

Evrimin en iyi delillerinden biri, körelmiş vücut kısımlarında bulunabilir.

Bunlar vücutta bulunabilen, belirli bir amaca hizmet etmeyen, ancak geçmişte çok uzun zaman önce olan vücut parçalarıdır.

İnsan parmakları arasındaki dokuma, insanlığın sudaki atalarının bir kalıntısı olarak görülür. Muhtemelen kurbağa benzeri bir yaratık olan insanların atalarının, suda yaşadığı ve hareket etmek için perdeli ayaklarıyla ellerini kullandığı bir zaman dilimi var denebilir.

6. İnsanlar Muhtemelen Bir Miktar Neandertal DNA İçerirler

Çok uzun zaman önce modern insanlarla birlikte çok sayıda insan alt türü vardı ve bu alt türler arasında Neandertaller vardı.

Bugün Neandertal nesli tükenmiş durumdadır. Bununla birlikte; Neandertal DNA’sının bir kısmı modern insanlarda, özellikle Avrupa ve Asya gibi yerlerde yaşayanlarda bulunabilir. İnsanlar üzerinde yapılan araştırma ve araştırma sonuçlarına göre, insanların % 20 oranında Neandertal DNA’sına sahip olduğun görülür. İnsanlarda Neandertal DNA’sı cilt, saç ve tırnaklarda bulunur. İnsanlar arasındaki modern hastalıkların bile Neandertal DNA’sı ile yakın ilişkileri vardır.

Teoride; insanlık tarihinin bir noktasında, insanlar ve Neandertallerin birlikte yaşadıkları zamanlarda bazı Neandertallerin modern insanlarla karışıp genlerine geçtiğini öne sürülmektedir.

Bu hala inceleniyor ve zaman geçtikçe daha fazlasını öğrenebileceğiz.

5. Erken İnsan Embriyoları Diğer Hayvanlara Benzer

Tüm hayvanların embriyosu, oluşumun ilk aşamalarında esasen benzerdir. Gebe kaldıktan sonraki 8. haftaya kadar, doğmamış çocuğa hala embriyo denir. 8. haftadan sonra, embriyo bir fetüs haline gelir.

Başka bir deyişle, bir insanın embriyosu; gebeliğin ilk birkaç haftasında bir köpek, tavuk veya balıktan farklı değildir.

Çünkü tüm hayvanlar milyonlarca yıl önce aynı atadan evrimleşmiştir. Yani insanlar dahil tüm hayvanlar aynı eski genleri taşır. Bu nedenle, Dünya’daki yaşayan organizmaların çoğu birbiriyle ilişkilidir ve aynı gelişme aşamasını paylaşır.

4. ‘En Uygun Olanın Yaşaması’ Prensibi Boyunca Evrim Çalışmaları

Evrimin çalışma şekli, “En Uygun Olanın Hayatta Kalması” prensibine dayanır. Evrimin biyolojik süreci, Darwin tarafından da belirtildiği gibi basit ama güçlü bir ifadeyle yönetilir. Dünyadaki fosil kayıtları bu teorinin gerçek olduğunun kanıtıdır.

Başka bir deyişle, bir türün ancak yeterince uygun şartlar olması durumunda hayatta kalacağı gerçeğine bir atıftır. Eğer uygun şartlar yoksa, seçici süreç yırtıcı canlılarla, hastalık ve benzeri faktörlerle ortadan kaldırılacaktır. Her tür, hayatta kalmak için mücadele eder ve en güçlü olanı doğal seçilim süreciyle hayatta kalır. Bu cümle Darwinci evrim teorisinden alınmıştır. İlk olarak Charles Darwin tarafından Türlerin Kökeni kitabında kullanılmıştır .

3. Evrim Teorisi İlk Olarak Charles Darwin Tarafından Önerilmiştir

Modern evrim teorisi, ilk olarak Charles Darwin adlı bir İngiliz doğa bilimci tarafından önerildi. Charles Darwin, evrim bilimine öncü katkılarda bulunan bir biyolog ve doğa bilimciydi. Darwin’in katkısı, bilim topluluğunu tarihteki ve şimdi de etkilerini önemli ölçüde etkiledi. Katkısını tarihteki önemli bir kitapla yaptı.

İlk kez 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabında teorilerini halka duyurdu. Bu kitap, organizma türleri arasında doğal seçilimden bahsediyor. Doğal olarak yetkin ve güçlü olan organizma hayatta kalır. Evrim teorisine Darvin Teorisi de denir. Teori; tüm türlerin zamanla değiştiğini, yeni türlere yol açtığını ve ortak bir ebeveyni paylaştığını açıklar.

2. Darwin, Kuşları Gözlemleyerek Evrim Teorisine Geldi

Darwin, Pasifik Okyanusu‘ndaki Galapagos adlı bir adadaki ispinozları incelemeye başladığında evrim teorisini ortaya attı. Bu ispinozlara daha sonra Darwin’in ispinozları adı verildi. Darwin’in ispinozları; gaga oluşumu ve fonksiyonları nedeniyle olağanüstü çeşitlilik taşıyan kuşlar olarak bilinir. Darwin bu ispinozları, incelerken gruplandırdı. İspinozların çevrelerine benzersiz bir şekilde adapte olduklarını fark etti ve evrim olarak adlandırdığı bir süreçle çevresel değişikliklerin, türlerin uzmanlaşmasına yol açtığını teori olarak ortaya koydu.

1. İnsanların Doğmadan Önce Kuyrukları Var

Ortalama bir insanın kuyruğu olmayabilir. Ancak bu, tarihin bir noktasında olmadığı anlamına gelmez. Aslında, tüm insanlar bir kuyrukla doğarlar. Hamilelik sırasında, fetus zamanla kaybolan bir kuyruğun özelliklerini gösterir. İnsanın bu özelliği, insanlardaki tüm körelmiş organların en ilginçlerinden biridir .

Bebek doğduktan sonra kuyruk neredeyse tamamen küçülür. Ancak, bebeklerin ameliyatla çıkarılan ama izi kalan kuyruklarla doğduğu zamanlar da vardı. Memeliler arasında kuyruk kemiğinin varlığı, insanların modern insanlara dönüşmeden önce kuyruklarına sahip olduklarının kanıtıdır.

Sonuç

Bir bütün olarak bakılırsa; evrim teorisi ve insanların nasıl evrimleştikleri, bilimin dünyadaki en ilginç yönlerinden biridir. İnsan evrimi ile ilgili birçok şey akıl almaz ve oldukça gizemli.