Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart 2018’de “Son günlerde bakıyorsunuz din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar çok farklı bir zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız.” dedi.

Bülent Ecevit ise; “Genelde din duygusu Allah korkusuna dayandırılır. Allah korkusu da topluma yansıdığı vakit, baskı rejimleri şeklinde insanları korkutarak disiplin altında tutmaya çalışan rejimlere yol açar. Türk islam tasavvufunda ise, din duygusu, islam anlayışı korkuya değil, Allah sevgisine dayanır. Onun için beraberinde hoş görüyü getirir, özgürlüğü getirir. Türkiye’de bazı dinci kesimler, insanı yüceltici din anlayışını bölgemize yaymış olan Türkiye’ye, bazı ortadoğu ülklerinin bağnazca islam anlayışını getirmeye çalışıyorlar.” diyor.

Aşağıda videoyu izleyebilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?