Hepimiz Mısır’a ve piramitlere ilgi duymuşuzdur. Eski Mısırlılar’ın gizemli hayatı filmlere ve kitaplara konu olmuştur. Bu müthiş uygarlığın günümüzdeki en büyük kalıntıları piramitler ve en ünlüsü Keops Piramidi… Tarihin gizemi insanları hep etkilemiştir ve etkilemeye devam edecektir.

Keops Piramidi Hakkında Bilgiler

– Kahire’de bulunan “Keops piramidi” nin 12 ton ağırlığında iki buçuk milyon bloktan oluştuğunu,

– Günde on blok yerleştirilmesi halinde yapımının 664 yıl süreceğini,

– Piramidin üstünden geçen meridyenin karaları ve denizleri tam eşit iki parçaya böldüğünü,

– Piramidin dünyanın ağırlık merkezinin tam ortasında bulunduğunu,

– Yüksekliğinin (164 m.) bir milyarla çarpımının güneşle dünyamız arasındaki uzaklığı verdiğini;

– Taban alanının, yüksekliğinin iki katına bölünmesinin pi sayısını verdiğini,

– Piramitlerin içerisinde “ultrasound”, radar, sonar gibi cihazların çalışmadığını,

– Kirletilmiş suyun bir kaç gün piramidin içinde bırakıldığında arıtılmış olarak bulunduğunu,

– Piramidin içerisinde sütün bir kaç günsüreyle taze kaldığını ve sonunda bozulmadan yoğurt haline geldiğini;

– Bitkilerin piramit  içerisinde daha hızlı büyüdüklerini;

– Çöp bidonu içindeki yemek artıklarının hiç koku yaymadan mumyalaştıklarını,

– Kesik, yanık, sıyrık ve yaraların piramidin içinde daha çabuk iyileştiğini,

– Piramidin içinin göreli olarak yazın soğuk, kışın sıcak olduğunu,

– Piramit kimin adına yapıldıysa onun bulunduğu odaya yılda 2 kez güneş girdiğini bu günlerin doğduğu ve tahta çıktığı günler olduğunu,

biliyor muydunuz?