Kız bebeklere en çok Ayşe, Fatma, Melis, Burcu ve Gözde gibi isimler koyuldu. Bununla birlikte eğer Kız bir bebek bekliyorsanız ve ona koyacak ismi hala bulamadıysanız sizin için oluşturduğumuz Kız bebek isimleri listesinden yardım alabilirsiniz.

Kız Bebek İsimleri

A Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri 

AÇELYA: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki

AÇILAY: Ay’ın şekilleri, yansıması

ADAL: Ün kazan

AFET: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın

AFİFE : Namuslu, namusuna çok düşkün olan

AFİTAP : 1.Güneş. 2. Çok güzel, parlak yüzlü kadın

AĞÇA: Temiz, saf

AHENK: Uyum

AHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzel

AHU: Ceylan, karaca 2.Çok güzel, ince, zarif kadın.

AHUCAN: Çok güzel dost.

AHUEDA: Nazlı güzel.

AHUELA: Çok güzel gözlü.

AHUGÜL: Çok güzel.

AHUGÜZAR: Becerikli güzel.

AHUNAZ: Nazlı güzel,

AHUNİSA: Çok güzel kadın.

AHUNUR: Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.

AHUSE: Coşkulu güzellik

AHUŞEN: Güzel ve neşeli.

AJDA: Filiz, sürgün. Çok genç.

AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlı

AKASYA: Güzel kokulu bir süs bitkisi

AKEL: Eli uğurlu anlamında

AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün

AKSEV: Aydınlığı sev, ışık saç

AKSU: Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı

AKŞIN: Beyaz tenli kadın

AKTAN: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan

ALA: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş

ALAGÜL: Çok renkli gül.

ALÇİÇEK: Kırmızı çiçek.

ALÇİN: Kızıl renkli küçük bir kuş

ALEDA: Nazlı, kaprisli

ALEV: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime

ALEYNA: Bizim üzerimize olsun

ALGIN: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

ALGÜL: Kırmızı gül. Gül kırmızısı

ALIM: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni

ALKIM: Gökkuşağı

ALKIZ: Kırmızı yanaklı, sağlıklı kız.

ALTIN: Yüksek değerli bir maden

ALYA: Yüksek yer, yükseklik, gök

AMİNE: Yüreğinde korku olmayan.

ANDAÇ: Anılar, hatıralar

ANIL: Başkaları tarafından sözün edilsin

ANKA: Kaf Dağı’nda bulunduğu söylenen masal kuşu

ARIN: Arı, katışıksız, temiz, kirden uzak

ARKIN: Yavaş, ağır, sakin

ARMAĞAN: Hediye, ödül

ARNİSA: Çok namuslu kadın

ARSEN: Kurtuluş, özgürlük

ARSU: Su kadar berrak

ARSUN: Yüreğindeki temizliği yansıtan

ARZU: Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek

ARZUCAN: Candan isteyen.

ARZUGÜL: İstenilen, beğenilen gül.

ARZUM: İsteğim, dileğim, hevesim.

ARZUNAZ: Naz yapan,

ASALBİKE: Gerçek hanım, gerçek güzel

ASEL: Bal, Cennetteki dört sudan biri

ASENA: Dişi kurt, güzel kız

ASLI: Temelli, köklü. Bir şeyin benzeri.

ASLICAN:Özü can gibi sevgili

ASLIM: Özü geçmişe ait

ASLINAZ: Nazlı olması geçmişinden gelen.

ASLINUR:Nur saçan bir geçmişi olan.

ASLISU:Geçmişi su gibi berrak ve temiz olan.

ASU: Azgın, huysuz, isyan eden. Afacan.

ASUDE: Rahat, huzur içinde olan

ASUELA: Ela gözlü yaramaz

ASYA: Dünyanın en büyük kıtası

AŞİNA: Bildik, tanıdık.

AŞKIM: Sevdiğim, sevgilim.

AŞKIN: Aşmış, ileri

AYBEN: Ben ayım anlamında

AYBENİZ:Ay gibi parlak tenli, ay benizli.

AYBİKE: Ay gibi güzel kız

AYBİRGEN: Ay veren

AYCAN:Ay gibi sevilen, aydınlık can.

AYÇA: Yay biçimindeki ay, Hilal.

AYÇAĞ:Ay gibi parlak çağ.

AYÇAN:Ay gibi aydınlık kişi.

AYÇİÇEK: Gün çiçek

AYDA: Dere kıyılarında yetişen bir bitki

AYDAN: Güzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel

AYDENİZ: Hem ay, hem de deniz

AYDONAT: Işık donat, parlaklık donat anlamında

AYEVİ: Ay çevresinde oluşan ışık çemberi

AYGEN: Gönül arkadaşı

AYGÖNÜL:Güzel gönüllü.

AYGÜN: Hem ay, hem gün

AYKAL: Ay gibi parlak ve ışıklı kal

AYKIZ: Ay+Kız

AYKUT: Kutlu ay, uğurlu ay

AYLA: Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi

AYLAN: Ay gibi güzel değerlere sahip olan.

AYSAR: Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse

AYSEL: Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan

AYSEMA: Ay gibi parıldayan yüz.

AYSEREN: Güzelliğini gözler önüne seren.

AYSIN: Sen aysın, ay kadar güzelsin

AYSU: Ay gibi parıltılı ve su gibi berrak.

AYSUN: Ay gibi ışıltılı ve güzel.

AYŞE: Rahat ve huzur içinde yaşayan

AYŞEN: Neşeli, gülen, aydınlık.

AYŞENUR: Ayşe+Nur

AYŞIL: Ay ışığı

AYŞİM, AYŞİN: Parlak ışık saçan.

AYTU: Aya benzeyen tuğlu.

AZİZE: Saygın, sevgili, kutsal.

ADALET : Doğruluk, zulmetmeme, haksızları terbiye.

ADNİYE : Salih, Cennetlik.

AHU : Ceylan, maral.

AİŞE : Bolluk içinde rahat yaşayan.

ASİYE : Direk, acılı kadın.

ASLI : Temelli, köklü.

ASLIHAN : Han soyundan olan.

ASUMAN : Gök, gökkubbe, sema.

ATİYE : Bağış, verme, iyilik.

ATIFET : Bir sebebi bulunmadan duyulan sevgi.

AYFER : Ay ışığı.

AYLA : Kadın, eş hanım.

AYLİN : Ayın çevresinde görülen ışıklı daire, hale.

AYNUR : Ay gibi parlak.

AYPERİ : Peri gibi güzel.

AYTEN : Ay gibi parlak renkli.

AYŞEGÜL : Güleç, gül gibi renkli, canlı ve rahat ömür süren.

AZİMET : Gidiş. Takva yolunu seçen.

AZRA : Bakire.

 

B Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri 

BADE: Aşk, kutsal sevgi

BAHA: Değerli, kıymeti çok

BAHAR: Yazla kış arasında olan mevsim. Güzellik, gençlik çağı.

BAHARGÜL:Bahar gülü.

BALA: Yavru çocuk

BALCA: Bal gibi, bala benzer

BALIN: Yar, sevgili

BALKIN: Pırıldayan, parlak

BALKIZ: Bal kadar tatlı kız

BANU: Prenses; Hanımefendi. Yeni evli gelin.

BANUHAN:Hatun hükümdar.

BAŞAK: Ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı

BEDİZ: Resim, tasvir, süs, bezek

BEGÜM: Hanım; Kadın hükümdar.

BEHİN: İyinin iyisi

BEHİYE: Güzel.

BELDE: Memleket, şehir, kasaba

BELEMİR: Peygamber çiçeği olarak biliniyor. Açtığı kokusunun dağılmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında

BELEN: Bel, geçit; İki dağ arasından geçen yol

BELFÜ: Kar tanesi

BELGİ: İşaret

BELGİN: Kesin ve eksiksiz belirlenen

BELGÜN: Aydınlık gün.

BELİN: Korku ile şaşkın şakın bakmak.

BELİZ: İşaret, iz; alamet

BELKIS: Efsaneye göre Hazreti Süleyman aleyhisselam zamanındaki Saba melikesinin adı.

BELMA: Uysal, sakin.

BELUR: Billur, billurdan olan.

BENAN: Parmak uçları

BENAY: Ben ayım, ay gibiyim

BENEK: Namuslu kadın

BENGİ,BENGÜ: Ölümsüz, sonsuz

BENGİSU: Ölümsüzlük suyu

BENGÜL:Gül gibi.

BENİZ: Yüz

BENNUR:Işık saçan.

BERGÜZAR: Anılmak için verilen şey, andaç

BERİA: Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili

BERİL: Zümrüt

BERİN,BERRİN: En yüksek, en ulu anlamında

BERKE: Zerdali, kayısı. Kamçı, değnek

BERNA: Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı

BERRAK: Duru

BERRAN: Keskin, kesici

BESİME: Sevimli,güler yüzlü.

BESİSU: Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su

BESTE: Bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü

BESTEGÜL:Gül kadar güzel ve duygulu.

BESTENİGAR: Türk müziğinde bileşik bir makam

BETÜL,BETİL: Erkeklerden çekinen namuslu kadın, Hazreti Meryem ve Hazreti Fatma`nın diğer isimleri

BEYZA: Çok beyaz, lekesiz

BİGE: Evlenmemiş, çocuk doğurmamış olan. Sultan.

BİHTER: Daha iyi, en iyi

BİKE: Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın

BİLCAN:Bilgili dost.

BİLGE: Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi

BİLHAN: Çok bilgili

BİLLUR: Pek duru, pürüzsüz

BİLNAZ:Çok naz eden.

BİLNUR:Bilge kişi.

BİNAY:Öylesine güzel ki bin ay eder.

BİNGÜL: Gülü bol; Gül bahçesi

BİNNAZ: Çok nazlı, cilveli, kaprisli.

BİNNUR:Çok ışıklı, ışığı gür

BİRAY: Ay gibi tek, eşsiz

BİRBET: Yüzü benzersiz

BİRGEN: Yalnız, yalnızlığa alışkın

BİRİCİK: Bir tane, tek, emsalsiz

BİRGÜL: Tek ve güzel bir gül.

BİRSEN: Yalnız sen

BİRSU:”Bir içim su” denilebilecek kadar güzel olan.

BUKET: Çiçek demeti

BURCU: Güzel koku, ıtır

BURÇAK: Bir bitki

BURÇİN: Dişi geyik

BUSE: Öpücük

BÜGE: Bent, su benti.

BÜŞRA: Müjde, sevinçli haber

BANU : Ev kadını.

BEGÜM : Saygı değer kadın, hanım.

BEHİYE : Güzel, alımlı kadın.

BENAN : Parmakla gösterilecek kadar güzel.

BENGİ : Sonsuz, tiryaki.

BERAT : Yapılan hayırlı bir iş yüzünden affetmek üzere verilen karşılık.

BEREN : Kuzu.

BERİN : Manen çok yüksek, yüce yaradılışlı.

BERİRE :İhsan sahibi, sadık.

BERNA : Genç, cesur, civan.

BESAMET : Güler yüzlü.

BETİGÜL : Gül gibi kokan mektup.

BETÜL : Erkeklerden çekinen, ibadete düşkün, namuslu ve çok temiz kadın. Hazret-i Fâtıma ve Hazret-i Meryem`in ünvanı.

BEYHATUN : Hakanın hanımı.

BEYLEM : Çiçek demedi, buket, sunuş.

BEYZA : Çok beyaz, çok temiz, parlak.

BİLGE : Bilgisiyle davranışları birbirine uyan.

BİLGEHATUN : Derin bilgi sahibi kadın.

BİNNAZ : Çok nazlı.

BİRGÜL : Tek ve benzersiz gül.

BUKET : Demet, çiçek demedi.

BURÇ : Taze dal, filiz.

BURÇİN : Dişi geyik.

BURCU : Güzel kokan.

 

C Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri 

Canan: Sevgili, dilber, gönül verilen. Tasavvufta Allah
Canay: Ay gibi temiz
Candan: İçten, gönüldensin
Candaş: Candan, değerli dost
Caneda: İçten, sevimli kişi
Cangül : İç açıcı.
Cansel: Hayat veren su
Cansın: İçten,
Cansu: Can suyu. Hayat veren su
Cavidan : Sonsuz, ölümsüz, ebedi.
Cemre: Ateş parçası, kor; Şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
Ceren: Çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan; ceylan
Cevza: İkizler burcunun eski adı
Ceyda : Yararlı, herkese iyilik yapan.
Ceylan : İnce biçimli, güzel gözlü bir geyik cinsi.
Cihanfer: Cihanı aydınlatan çok güzel kadın.

Ç Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Çağ: Belli bir özellik göz önünde bulundurularak ele alınan zaman dilimi
Çağla: Bademin taze yemişi
Çiğdem: Akdeniz çevresinde yetişen çok renkli kır bitkisi
Çilen: Hafif yağan yağmur, çisenti.
Çiler: Şarkı söyleyen, şakıyan
Çiselen: Çiseleyen yağmur damlası
Çisil: İnce ince yağan yağmur

D Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Damla: Yağmur ya da bir sıvının çok küçük yuvarlak biçimli parçası
Defne: Yaprakları güzel kokan bitki
Demet: Çiçek bağlamı, deste
Deren: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren
Derin: Sığ olmayan
Derya : Deniz, çok bol, pek çok.
Deste: Bağlam, demet
Destegül : Gül demeti, çiçek buketi.
Devin: Hareket, kımıldanış
Dicle : Büyük ırmak. Irak’ta denize dökülen bir nehir.
Didar : Yüz, çehre, suret, görüş, göz, görme gücü.
Dide: Göz, göz bebeği
Didem: Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim
Dila: Gölümü çalan
Dilan: Gönüllerce olan, yürekler dolusu
Dilara : Gönül alıcı, sevgili.
Dilan: Gönüllerce olan, yürekler dolusu.
Dilay: Gönle ışık saçan, ay kadar güzel.
Dilber: Güzel, sevgili, gönül çekici.
Dilbeste: Gönül bağlamış, âşık.
Dildade : Gönül vermiş, düşkün, tutkun.
Dildar: Gönlü hüküm altında tutan sevgili.
Dilde: Ünü bir tarafa yayılmış, herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan kimse
Dilek: İstek, rica, arzu
Dilhan: İçten ve yürekten konuşan
Dilrüba : Gönül kapan, herkesi kendine bağlayan.
Dilsafa : Gönlü ferah kedersiz.
Dilşad : Gönlü sevinçli, yüreği şen.
Dilşah: Gönül şahı, sevgili, sultan
Dora: doruk, zirve
Doğay: Ayın yeni doğuş hali
Doğu: Güneş’in doğduğu yön
Dolunay: Ayın tam yuvarlak olduğu an
Duru: Saf, berrak
Duygu: Kişi, olay ve nesnelerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim
Duygun: Duygulu, hassas, hisli kişi

E Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Ebru : Kaş
Ece: kraliçe
Ecmel: Çok güzel
Eda : Tavırları hoş, nazlı.
Efil: Rüzgar, dalgalanma
Efser : Taç.
Efsun: Büyü, sihir
Ege: Türkiye’nin batısında yer alan deniz ve bölge
Ela: Sarıya çalar kestane rengi.
Elif : Arap alfabesinin ilk harfi, dost, tanıdık.
Eliz: El izi
Elvan: Renkler, çeşitler
Emel : Güçlü arzu, umulan şey.
Erem: Cennet
Erçil: Doğru, inanılır, güvenilir kişi
Erda: Beyaz karınca
Erna: Şen şakrak
Erva : Çok güzel, son derece cesur ve yiğit adam.
Esen: Sağlıklı, salim
Esim: Rüzgarın esmesi
Esma : İsmi olan.
Esra : Gece yolculuğuna çıkan.
Eva: Havva, yaratılan ilk kadın
Evin: Bir şeyin içindeki öz; Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü
Eylül: Son baharda bir ay adı
Ezgi: Melodi, şarkı, türkü

F Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Fatma (Fatıma) : Kendisi ve nesli Cehennem ateşinden kesilmiş.
Fazilet : Erdem, iyi huyların ve üstün vasıfların hepsi.
Ferah: Aydınlık, iç açıcı
Ferda: Gelecek zaman, yarın; Kıyamet
Ferdiye: Tek ve eşsiz.
Ferah: Bol, geniş, neşeli, açık.
Feray : Parlak, aydınlık ay.
Ferhan: Sevinçli, gönlü hoş
Ferhunde : Uğurlu kutlu.
Feri: Köke değil dallara ait olan. İkinci derecede olan.
Feride: Eşi benzeri olmayan, tek. Çok değerli inci
Feriha : Sevinçli, ferah.
Ferihan : Razı, hoşnut, sevinçli.
Ferişte : Melek.
Ferzane : Hakim, filozof, bilgin, âlim.
Feza: Boşluk, uzay
Feris: Şık, zarif
Ferzin: Kraliçe
Feyza: Bolluk, çokluk, bereket. Taşkın
Fidan: Yeni yetişen ağaç
Figen : Çiçek demeti, gölge eden.
Fitnat : Zihin açık, çabuk kavrayışlı.
Firdevs : Sekiz Cennetten biri, altın ve gümüştendir.
Firuze: Mesut, mutlu
Fulya : Güzel kokulu bir nergis.
Füruzan : Çok parlak, aydınlık, parlayan, nurlu.
Füsun : Büyü, sihir, efsun.
Füsünkâr : Büyüleyici güzel.

G Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Gaye: Amaç, erek
Gazal : Geyik, ceylan, ahu.
Gazel: Konusu daha çok sevgi ve içki olan manzume
Gece: Gün batımından ağarmasına kadar geçen süre
Gerçek: Yakıştırma ve ya yalanı olmayan
Gönül : Kalb.
Gökben: Ben gökyüzü
Gözde : Göze girmiş, bir büyüğün sevip beğendiği.
Gözen: İlgi çekici, samimi; sulak yer; pınar
Güher: Cevher
Gülbanu: Gül hanım.
Gülberk : Gül yaprağı.
Gülbin : Gül fidanı, gül dalı, gül bahçesi, güllük.
Gülbiz : Gül saçan, gül serpen.
Gülçehre : Gül yüzlü, yüzü gül gibi hoş.
Gülcemal : Yüzü gül gibi güzel.
Gülçiçek : Gül gibi taze, çiçek tazeliği taşıyan.
Gülçin : Gül toplayan, gül derleyici.
Güldemet : Gül buketi, gül demeti.
Gülfam : Pembe, gül renginde.
Gülfem : Gül dudaklı, gül ağızlı.
Gülfer : Gül gibi parlak.
Gülfeşan : Gül saçan.
Gülfidan : Gül gibi genç.
Gülhiz : Gül yetiştiren.
Gülistan : Gül bahçesi, güllük.
Gülnar : Katmerli ve büyük gül, büyük çiçek.
Gülnaz : Gül gibi ince ve narin, nazlanan.
Gülsima : Gül yüzlü.
Gülsüm : Yüzü dolgun. Ümmügülsüm: Gülsümün annesi.
Gülter : Yeni açılmış gül.
Gülşen : Gül bahçesi, gülistan.
Güneş: Çevresindeki gezegenlere ısı ve ışık veren büyük gök cisimi
Güney: Her zaman güneş gören, güneşli yer; Bir yön
Güz: Sonbahar
Güzay: Güneş olmayan yer; kuzey; güz ve ay
Güzide : Seçkin, seçilmiş, seçme.
Güzin: Seçilmiş, seçkin, beğenilen

H Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Hacer : Taş, kaya parçası.
Handan: Güleç, sevinçli, şen şakrak
Hande: Gülüş, gülm. Açılma. Eğlenme.
Hatice : Erken doğan kız çocuğu.
Hale : Ayın çevresinde görülen ışık halkası.
Halenur : Işıklı, aydınlık daire, hale.
Hamiyet : Milli onur ve haysiyet.
Handan : Gülen, şen.
Hande : Gülen, alay eden.
Harika : Tabiat dışı meydana gelen fevkalade olay.
Hayal: Varmış, olmuş gibi zihinde canlandırılan imge, görüntü
Hayat: Ömür, yaşam
Hazal: Kuruyup dökülen ağaç yapraklarının güzelliği
Hazan: Sonbahar
Hazar: Barışma
Helin: Yuva
Henna: Kına ağcı
Hesna : Çok güzel kadın.
Hera: Mitolojide analığın yüceliğini temsil eden tanrıça
Hevin: Aşk, sevda
Haver : Gün doğusu, ortak.
Havva : Bir şeyin kıvamı, olgun. Hazret-i Ademin hanımı.
Hayrunnisa : Kadınların hayırlısı, iyisi.
Hicran : Ayrılık, ayrılığın verdiği unutulmaz acı.
Hicret : Bir ülkeden başka birine göç etmiş olan.
Hilâl : Yeni ay.
Hilde: Kurtulmak, yükselmek, ilerlemek
Huban : Güzeller. Güzel olan.
Huri : Cennet kızı gibi güzel.
Huriye : Çok güzel.
Hülya : Kuruntu, hayal.
Hüma: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu
Hümeyra : Küçük kırmızı. Hazret-i Âişe’nin ünvanı
Hürrem : Taze, şen şakrak, sevinçli. Güler yüzlü.
Hüsnâ : En güzel, pek güzel.
Hüsnügül : Gül gibi güzel.
Hüveyda : Apaçık, belli, besbelli.

I-İ Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Iğıl: Çok yavaş akan su
Ilgın: Beyaz ya da pembe, çiçekli, çok hafif yapraklı bir ağaç
Ilgım: Serap
Ilım: Uzlaşmacı, yumuşaklık
Itır: Güzel koku; Çiçek özü, esans
İclal : Saygı ve büyüklük gösteren, ikram eden.
İdil: Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir.
İffet : Namuslu, helali isteyen, haramdan kaçan.
İkbal : Baht açıklığı, işlerin yolunda gitmesi.
İlayda: Su perisi
İlgin: Yabancı, gurbette yaşayan
İlkin: İlk çocuklar için kullanılan adlardan. Önce, öncelikle.
İlma: Parlatma
İmer: Zengin, varlıklı
İpar: Yüksek dağlarda kar tutmayan yerlerde yetişen çiçek
İrem : Şeddatın Cennet diye yaptırdığı ünlü bahçe.
İren: Özgür, serbest
İris: Mitolojide Tanrıların elçisi
İyem: Güzellik, iyilik
İzem: Büyüklük, ululuk
İzgi: Güzel, adaletli, zeki

J Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Jale : Kırağı, çiğ, şebnem.
Janset: Güneşin doğuşu (Çerkes)
Jeyan: Kızan, kükreyen
Jülide : Saçı dağınık.

K Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Kader : Hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanan.
Kamelya: Pembe, kırmızı, beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi
Kardelen: Kar kalkmadan çiçek açan süs bitkisi
Kayra: Yüksek tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik; ihsan, lütuf
Kevser : Maddeten ve mânen çok, nesli kalabalık. Cennetteki meşhur havuz.
Kıvılcım: Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası
Kübra : En büyük en azametli.
Kündem : İtaatli, saygılı.

L Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Lal: Parlak, koyu kırmızı renkte olan
Lalezar : Lale bahçesi.
Lamia : Parlayan, parıldayan, parlak.
Lema: Parıltı, parlayış
Leman : Titrek.
Lemis: Dokunma, ellme
Lerzan . Titreyen, titrek.
Letafet : Latiflik, hoşluk, yumuşaklık.
Leyan : Konforlu, lüks hayat.
Leyla : Uzun ve karanlık gece.
Lila: Açık eflatun
Linet: Sürgün

M Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Mahinev : Yeni doğmuş ay.
Mahiye : Aylık.
Mahpeyker : Ay yüzlü parlak ve nur yüzlü.
Mahru : Ay gibi parlak yüzlü.
Maide : Kurulmuş hazır sofra.
Makbule : Kabul olunmuş, beğenilmiş.
Maral : Dişi geyik.
Mayda : Narin ince yapılı.
Mayıs: Bir bahar ayı
Mebşure : Yüzü güzel, endamlı.
Mehir: Ay parçası
Mehlika : Ay yüzlü.
Mehpare : Ay parçası.
Mehtap : Ay ışığı.
Mehveş : Ay gibi güzel.
Melahat : Güzel yüzlü.
Melda : İnce ve taze.
Melek : Masum, halim selim.
Melis : Bal arısı.
Meriç : Ege denizine dökülen nehir.
Merve : Kâbe yakınındaki küçük bir tepe.
Merze: Mercan
Meryem : Dinine bağlı.
Mestinaz : Süzgün bakışlı.
Mevhibe : Bahşiş, ihsan, bağış.
Meysere : Zenginlik, rahatlık.
Mısra: Manzumenin satırlarından her biri, dizeler.
Mihman : Misafir.
Mihriban : Seven, güler yüzlü.
Mihrimah : Güneş ile ay.
Mihrinaz : Çok nazlı
Mina: Mine, Liman. Şişe, cam, billur
Mimoza : Yaprağına dokununca toplanan bir çiçek.
Miray: Yılın ilk aylarında doğan
Mualla: Yüce, yüksek.
Muattar : Güzel kokulu.
Muhabbet : Sevgi.
Muhaddere : Namuslu, iffetli, örtülü müslüman
Mübeşşer : Müjdelenen, iyi haber verilip sevindirilen.
Mübeyyen : Açıklanmış ortaya çıkarılmış.
Müjde : İyi haber sevinçli haber.
Müjgan : Kirpikler.
Müjgen : Kirpik
Münevver : Aydınlatılmış, kültürlü ve bilgili, aydın.
Münteha : Netice, son yer.
Mürüvvet : İnsanlık, mertlik, sevinçli günlerini görme.

N Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Nalan : İnleyen, ağlayan, sızlayan, figan eden.
Narin : İnce yapılı, nazik ve kibar.
Nazan : Nazlı, naz eden.
Nazende : Naz edici, nazlı.
Nazenin : Çok nazlı, narin, ince yapılı.
Nazik : İnce, narin, zarif.
Nazlı : Naz eden.
Necla : Kız evlat.
Nedret : Az bulunan, ender.
Nehar : Gündüz.
Nehir: Akarsu, ırmak
Nemika : Mektup.
Neriman : Pehlivan, kahraman, yiğit.
Nermin : Yumuşak, nazik, kibar.
Neslihan : Padişah soyundan gelen.
Neslişah : Şah neslinden.
Nesrin : Yaban gülü, mısır gülü, van gülü.
Neşe : Sevinç içinde olan.
Neşide : Ünlü mısra, beyit, manzume.
Neval : Talih, kısmet, baht açıklığı. İhsan, bağış.
Nevbahar : İlk bahar.
Nevbaht :Talihi yeni.
Nevber : Yeni yetişmiş turfanda sebze, meyve.
Nevcivan : Taze, genç, delikanlı.
Neveda : Herkesten ayrı bir edası olan.
Nevin : Yeni, yepyeni, yeni şey.
Nevinbal : Taze yeni yetişmiş fidan.
Nevinur : Çeşitli görünümde ışıklar.
Nevra: Beyaz çiçek. Işıklı olma, parlaklık
Nevres : Yeni biten, genç taze.
Nezafet : Temizlik, paklık.
Nezahet : Temizlik, paklık, iç temizliği, incelik, rikkat.
Nezaket : Naziklik, zariflik, incelik, terbiye, edep.
Nida : Seslenen.
Nigahban : Gözcü, bekçi.
Nigar : Resim, nakış, resim gibi güzel.
Nihal : Fidan, genç. Fidan gibi ince yapılı.
Nihan : Gizli, sır, örtünmesi gerekli yerleri örten.
Nilgün : Mavi renkli.
Nilüfer : Bir su bitkisi
Niran : Ateş, parlaklık.
Nisa: Kadın, kadınlar
Nisan: Geln çiçeği, İlkbahar ayı
Nur : Işık, parıltı, aydınlık, nur.
Nuran : Işıklı, nurlu, aydın.
Nuray : Ay ışığı gibi.
Nurbanu : Işıklı hanım, nurlu hanım.
Nurcihan : Cihanın nuru, kâinatın ışıklı, parlak, nurlu.
Nurçin : Işıklı.
Nurhan : Aydın hükümdar.
Nurhayat : Parlak hayat.
Nurperi : Yüzü nur gibi parlayan peri gibi güzel.
Nurşen : Işık gibi şen ve güler yüzlü.
Nurşin : Çok lezzetli.
Nükhet : Güzel ve hoş koku.

Ö Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Ödül: Armağan
Özge : Başka, yabancı, iyi, güzel, şakacı, cana yakın.
Özlem : Hasret. Yeniden görme arzusu.
Özün: Şiir, hak edilmiş ün.

P Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Pamira: Orta Asya’da bir yayla
Parla: Parlamak eyleminden parla, ışık saçan
Peren : Ülker yıldızı.
Peri : Çok güzel, çekici.
Peride : Uçarak yükselmiş, rengini atmış.
Perihan : Peri padişahı.
Paris: Sosyete ismi

R Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Rana : Güzel, hoş görünen.
Ravza : Bahçe, yeşilliği bol, çiçekli bahçe.
Rayiha : Koku, güzel koku.
Refhan : Varlık içinde yaşayan, bolluk içinde bulunan.
Remide : Ürkmüş, korkmuş, ürkek, korkak.
Rengin : Renkli, boyalı, güzel.
Reside : Erimiş, yetişmiş, olgunlaşmış.
Reyhan : Rızk, merhamet, güzel koku. Fesleğen.
Rikkat : İncelik, naziklik.
Rima: Dişi ceylan yavrusu
Rosa: Gül rengi, pembe kırmızı arası bir renk
Rugeş : Canlı yüzlü, taze yüzlü.
Ruhan: Güzel kokulu
Ruken : Güler yüzlü, müjde veren.
Rukiye : Büyüleyici güzellikte.
Rumeysa : Büyük yıldız
Ruşen : Aydın, parlak, belli, aşikar, apaçık, ortada.
Ruzenin : Çiçek gibi güzel yüzlü.
Rüveyda : Hoş, ince, nazik.
Rüveyha : İncelik, zariflik.

S Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Saadet : Kavuşan, mutlu.
Sabahat : Latif, yüzü güzel, cemal sahibi.
Sabia : Yedinci.
Saniye : İkinci.
Sara : Halis, katkısız, saf.
Sare : Sıçrayan, atlayan.
Saye: Gölge; koruma, yardım, sahip çıkma
Satıa : Meydana çıkan, yükselen, nur saçan, parlak.
Sebla: Uzun kirpikli göz
Seda : Ses.
Seha : Eli açık, cömert.
Sehavet : Cömertliği seven
Seher : Gecenin son altıda biri olan vakit ki, bu zaman yapılan dualar makbuldür.
Selamet : Sağlık, esenlik, kurtuluş, sâkin olma.
Selis: Akıcı söz
Selma : Barışçı, itaatli, iyi yolda.
Semen: Yasemin çiçeği. Semizlik.
Semin: Değerli, pahalı; Semzilik
Semra : Esmer, kumral renkte, esmer güzeli.
Sena : Övme, methetme.
Serap : Işığın yansımasından doğan yanılma.
Sevde : Esmer güzeli.
Seyyal: Akıcı, akışkan
Sibel : Buğday başağı.
Soneda: Nazlı olmaması temenni edilen
Suna: Erkek ördek. Endamlı.
Suzan : Yakan, yanan.
Süeda : Saadetli, kutlu, uğurlu. Saidin çoğulu.
Sülün : İnce narin.
Sümeyye : Ammar b.Yaser’in annesi. İlk İslam şehidi.
Süveyda : Kalbin ortasındaki kara benek.

Ş Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Şahdane : Mutlu, bahtiyar, dindar, temiz yürekli.
Şahika : Dağ tepesi, dağ doruğu.
Şahmelek : Güzeller güzeli.
Şebnem : Gece nemi, çiğ, nem, rutubet.
Şermende : Utangaç.
Şermin : Utanan, sıkılan.
Şermize : Küçük insan topluluğu.
Şevval: Hicri takvim 10. ay
Şeybe : Beyaz saçlı, yaşlı, saçı ağarmış.
Şeyda : Âşık, tutkun. Sevgiden aklını kaybetmiş.
Şeyma : Bedeninde ben, alamet olan.
Şirin : Tatlı, cana yakın sevimli.
Şule : Alev, parıltı.
Şükran : Teşekkür eden, minnettar kalan.

T Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Talia: Güzel, şirin
Tamay: Dolunay,
Tuba: Cennet ağacı.
t
Tülin : Ayna.
Türkan : Padişaha saltanatta ortaklık eden eşi.

U Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Umut : Umut

Ü Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Ülfet : Dost olan, yakınlık duyan.
Ümeyme : Küçük anne.
Ümmühan : Hükümdarın annesi.

V Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Vedia : Emanet.
Vedide : Dost, sevgili. Çok seven.
Vesamet : Güzel olan.
Vesile : Vasıta olan.
Vildan : Yeni doğmuş çocuk.
Vira: Durmadan aralıksız, sürekli
Vuslat : Dostuna, sevdiğine kavuşan.

Y Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Yadigar : Dost hatırası.
Yelda : Uzun ve siyah.
Yeşim : Sert ve kıymetli yeşil taş.

Z Harfi İle Başlayan Kız İsim Önerileri

Zehra : Yüzü beyaz ve parlak, nurani yüzlü.
Zehre: Çiçek
Zerrin : Altına benzeyen, altın gibi parlak ve kıymetli.
Zeynep: Görünüşü ve kokusu güzel, olgun ve dolgun.
Zübeyde : En seçkin, öz, hülasa, cevher.
Zülal : Saf, berrak.
Züleyha : Hızlı yürüyen, yolda emsalini geçen.
Zümra: Çok akıllı
Zümrüt : Yeşil renkte, cam parlaklığında bir süs taşı.