Doğacak  bebeğinize isim verme konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, Kuranda geçen ya da anlamı güzel olan dini erkek isimlerini sizin için derledik…

Abdi : Kulluk ve itaat eden. Kullukla, kölelikle ilgili.
Abdulaziz : En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. İzzet ve şeref sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah’ın isimlerindendir.
Abdulbaki : Her zaman var olan Allah’ın kulu.
Abdulhamit : Hamid (Herkesçe Övülen) Olan Allah’ın Kulu; Övgü Sahibi Olan, Herkesçe Methedilen, Bütün Varlıkların Kendi Dilleriyle Övdüğü Yüce Allah’ın Kulu.
Abdulkerim : Kerem sahibi, cömert, ulu olan Allah’ın kulu.
Abdurrahman : Rahmet sahibi olan Allah’ın kulu.
Abdüssamet : Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah’ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah´ın kulu. – Samed, Allah´ın isimle­rindendir.
Abidin : İbadet eden, tapan kullar.
Abuzer : Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli. Yahut Ebu Zer (el-Gıfarî) isminin fo­netik değişikliğe uğramış şekli.
Adem : Allah’ın yarattığı ilk insan, Adam. Yokluk, hiçlik, ölüm.
Adnan : Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında
Ahmed : En çok övülmüş, sevilmiş, beğenilmiş. Allah’ a şükreden.
Akif : Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen.
Ali : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse.
Asım : Temiz, namuslu, sağlam karakterli
Aziz : Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün
Bahaeddin : Dinin kıymeti değeri
Bedi : 1. Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren. 2. Yoktan vareden. Allah’ın 99 isminden birisidir.
Bünyamin : Hz. Yakup’un oğlu
Cahit : Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur’an-ı Kerim’de “cihad et”. “Allah yolunda savaşa çık” anlamında kullanılmıştır.
Cihat : Dini Mücadele, Allah rızası İçin zalimlerle mücadele etmek, din uğrunda düşmanla savaşmak.
Cumali : Değerli, yüce bir biçimde bir araya getirilmiş olan anlamına gelmektedir.
Davud : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.
Davut : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.
Ensar : Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim
Faruk : 1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı. 4.Bir işi sonuca ulaştıran
Fatih : Yüce, her zaman lider, fetheden
Ferit : Eşsiz benzersiz
Ferman : 1. Buyruk, emir. 2.Allahın buyruğu.
Fethullah : Allah’ın fethi.Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah’ın nusreti.
Feyzullah : İlhamını Allah’tan alan
Furkan : İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim
Gaffar : Acıyan, bağışlayan
Gafur : Bağışlayıcı, günahları affedici
Gazanfer : 1. İri aslan. 2. Yiğit, yürekli, kuvvetli adam. 3. Aslan, yiğit, korkusuz
Habip : Sevgili, dost
Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili.
Haldun : Kalp, yürek / Yüreklilik
Halil : İçten, dost çok yakın arkadaş
Harun : Parlayan. Hz. Musa’nın küçük kardeşinin adı. Hz. Harûn (a.s), israilogullari peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)’in kardesi.
Hasbi : İsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan.
Haşim : Ezen, kıran, parçalayan
Hidayet : Doğru yol, hak olan islamiyet yolu
Hikmet : 1. Bilgelik. 2. Neden, gizli neden. 3. Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı. 4. Özlü söz, vecize. 5.Felsefe, gizli, bilinmeyen güç
Hud : Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur’an’da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud’a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler
Hüdai : Allah’a mensup, Allah’ın yarattığı.
Hulusi : 1.Saflık, doğruluk, içtenlik 2.Saf halis, içi temiz. 3.İçten, candan.
İbrahim : 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kuran da ismi geçen İbrahim peygamber. İbranice de hakların babası anlamında.
İhsan : 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik
İlyas : Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
İrfan : 1. Bilme, anlama. 2. Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. Kültür
İsa : 1. Allah’ın yarlıgaması, mağfireti. 2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber.
İshak : (İbranice.)1. İbranice Gülme anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Ya’kub (a.s.)’un babası. Peygamberdir. Kur’an’da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.
İsmail : İbrahim peygamberin Allah´a kurban adadığı oğlunun adı.
İsmet : Haramdan ve günahtan çekinen
İsrafil : İslam inanışında dört melekten, kıyamet kopacağını üfleyeceği boru ile bildirecek olan melek.
İzzet : 1. Değer, kıymet. 2. Yücelik, ululuk. 3. Güç, kuvvet. 4. Saygı, ikram.
Kabil : 1. Kabul eden, kabul edici. 2. Hz. Âdem´in oğlu.
Kadem : 1. Ayak. 2. Adım. 3. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4. Uğur
Kadir : Herşeye gücü yeten anlamında Allahın isimlerindendir.
Kadri : İtibar, değerle ilgili
Kamber : Sadık hizmetkar / Hz Ali’nin kölesinin adı.
Kasım : 1. Taksim eden, ayıran bölen. 2.Kinci, ezici, ufaltıcı. 3.Kasım b. Muhammed (s.a.) adında Hz. Muhammed (s.a.s)’in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 4. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü.
Kemal : Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
Kerim : Kerem sahibi, cömert

Latif : Yumuşak, hoş, nazik
Lokman : 1. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kur’an-ı Kerim’de bir sure adı.
Lut : 1. Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı. 2. Hz. İbrahim´in yeğeni olan peygamberin adı.
Lütfi : 1. İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışla ilgili.
Lütfullah : Allahın Lütfu, armağanı
Malik : Sahip, efendi
Mansur : Allahın yardımıyla galip, üstün gelmiş.
Mazhar : Bir şeyin göründüğü ortaya çıktığı yer
Medet : Yardım eden
Mehdi : Doğru yolu bulan, hidayete eren.
Mehmet : Aslı Arapça’da Muhammed, çok övülmüş anlamında
Melik : Hükümdar
Memduh : Övülmüş, övülecek.
Memnun : Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu
Mensur : Yardım olunmuş, Allah’ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi.
Mevlüt : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. – bk. Mevlit
Mikail : Dört melekten doğa olaylarını kontrol eden meleğin adı
Miraç : 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)’in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27’sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır.
Muammer : Uzun ömürlü, çok yaşayan
Mücahit : Savaşçı, Cihada katılan
Müfit : Faydalı, yararlı
Muhammed : Çok övülmüş, hamd edilmiş
Muharrem : Din tarafından yasaklanan
Muhiddin : Dini güçlendiren
Muhlis : İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan
Münir : Aydınlatan, ışık veren
Murat : Amaç, maksat, istek
Mürsel : Yollanmış, gönderilmiş olan
Mürşit : İrşad eden, doğru yolu gösteren
Murtaza : 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah’ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan
Musa : Sudan gelmek anlamındadır. Bir peygamber adı
Müşerref : Şerefli
Mustafa : Temizlenmiş, saf hale getirilmiş.Seçilmiş, seçkin. Hz. Muhammed´in adlarından.
Muzaffer : Zafer kazanan
Necdet : Güçlü ve korkusuz
Necip : Soyu temiz, cömert
Necmettin : Din’in Yıldızı
Necmi : Yıldızlarla ilgili , yıldızlara ait
Nedim : Yakın dost, samimi arkadaş
Neşet : Yetişme, meydana gelme
Nesim : Hoşa giden hafif rüzgar
Nevzat : Yeni doğmuş çocuk
Nezir : 1. Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim´e) yöneltmek için Allah´ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. 2. (Fıkıh´ta) Adak, dilek, tahsis. 3. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Kur´an´da 40´tan fazla yerde geçmektedir. Hz. Peygamberin isimlerinden. 4. Kend
Nuh : Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı
Nurettin : (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur
Nuri : Işıklı, ışıktan gelen
Nusret : 1. Yardım. 2. Allah’ın yardımı. 3. Zafer, muzafferiyet. Basan, üstünlük.
Ömer : Dirlik, canlılık yaşam gücü
Osman : 1. Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man) Bir tür kuş veya ejderha. 2. Hz. Muhammed in damadı, üçüncü halife. 3. Osmanlı İmparatorluğu nun kurucusu ve ilk hükümdarı.
Rahim : Esirgeyen, acıyan anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.
Rahman : Acıması bol olan anlamında .Allahın isimlerinden. Abdurrahman olarak kullanılmalıdır.
Rahmi : Koruyan, esirgeyen anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.
Ramazan : 1.Kameri yılın 9. ayı 2.Bir izaha göre güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması anlamına olan “ramad” kelimesinden alınmıştır. Böyle kızgın yerde yürüyen kimsenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, zahmet ve meşakkat çeker, içi yanar. Yâhut kızgın yer ayakları yaktığı gibi Ramazan da müminlerin günahlarını yakar, yok eder. Nitekim Enes b. Mâlik (r.a.)´dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber: “Bu aya ramazan isminin verilmesi günahları yaktığı içindir.”(3) buyurmuştur.
Raşit : Doğru yola giden
Rauf : Merhamet eden anlamında Allahın isimlerinden
Recai : Umma, dileme. İsteyen, rica eden, yalvaran.
Recep : Heybetli, azametli, saygı değer
Resul : Haber getiren
Rıdvan : Cennetin kapıcısı olan melek.Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet.
Ruhi : Ruhla ilgili
Rüknettin : Bir şeyin temeli / Dinin temeli
Sabahattin : Dinin Güzelliği
Şaban : 1. Arabi ayların sekizincisi, ramazandan önce gelen ay. 2. Kameri aylardan 8.ay.
Sacit : Secdeye varan, ibadet eden
Şadan : Keyifli, neşeli, sevinçli.
Sadi : Baht açıklığı. Mutlu, uğurlu.
Şadi : Sevinç, neşe, mutluluk
Sadık : İçten bağlı, gerçek dost
Sadri : Anaya göre çocuk
Sadun : Mübarek, kutlu, uğurlu.
Saffet : Saflık, temizlik
Sait – Said : Kutlu, cennetlik
Şakir : Şükreden, nankörlük etmeyen
Samed : Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan. (Allah) *Pek yüksek, dâim. * Refi’ ve âli ve içi dolu şey. * Kavmin ulusu.Allah’ın 99 ismi’nden biri olduğu için Abdülsamed olarak çocuklara isim olarak verilmesi uygundur.
Sefer : 1. Bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat. 2. Savaş hazırlığı. Savaşa gitme. Harp, savaş. 3. Gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları fiil. 4. Istılahta: Şer’i bakımdan üç gün üç gecelik (veya onsekiz saatlik) yola gitmek için kişinin oturduğu yerden ayrılması. 5. Defa, kere. 6. Arabî ayların ikincisi.
Selami : Huzurla, selametle ilgili
Semih : Cömert, eli açık.
Şemseddin : Dinin ışığı anlamında
Şemsi : Güneşe ait, güneşle ilgili
Serhat / Serhad : Sınır
Şerif : Kutsal, mübarek
Seyfettin / Seyfeddin : Dinin Kılıcı
Seyfullah : Allah’ın kılıcı
Sinan : Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivri ucu
Suavi : Yardımsever, Yardım Eden, Herkesin İşine Koşan
Süheyl : Sema’nın güney yarımküresinde bulunan sefineyi Nuh burcundaki parlak ve büyük yıldızın adı
Şükrü : Şükretme, hoşnut olma
Süleyman : 1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri.Hz.Davud un oğlu
Süreyya : 1.Gök anlamında 2.Bir yıldız takımı
Tacettin : Dinin Tacı
Taha : Kur´an-ı Kerim´in yirminci suresinin adı.anlamı hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Ebu Bekr es-Sıddîk (ra): Bu -sırlardan bir sırdır- demiştir. Bunu el-Gaznevî nakletmektedir. İbn Abbas: -Ey adam- demektir der. Bunu da el-Beyhakî zikretmektedir.
Tahir : Pak, temiz
Tahsin : Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam
Talat : Yüz, surat, çehre. 2.Güzellik.
Talha : İslamiyet’i kabul eden ilk on sahabe’den biridir,Talha bin Ubeydullah da Uhud Savaşı’nda Resulullah’ı koruyabilmek için büyük kahramanlıklar gösteren sahabelerdendir.
Tayyip : Temiz
Tevfik : Allah’ın yardımı, uygunlaştırma,başarı
Ubeydullah : Allah´ın kulu.
Ulvi : Yüce, yüksek
Üzeyir : Kuran-ı Kerimde adı geçen, peygamber olup ol­madığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer.
Vahap : Çok bağışlayan, bol ihsan edici
Vahdettin : Dinin tekliği, birliği.
Vahid : Tek, bir
Vakkas : Savaşçı, okçu.
Vasfi : Nitelikli.
Vehbi : Allah vergisi
Veysel : 1.Yoksulluk, muhtaçlık.Aslı Üveys tir. 2.Kurt anlamında.
Yahya : 1.Allah Lütufkardır anlamında. 2. Bir Peygamber Hz.Yahya
Yakup : 1.Erkek Keklik 2. Takip eden, izleyen 3. Hz. Yakub Peygamperin adı
Yunus : 1.Denizde yaşayan bir memeli türü. 2. Hz. Yunus Peygamberin ismi 3.Bir takım yıldızının adı
Yusuf : 1.İnleyen, ah eden 2.Eklenecek, ilave edilecek 3. Hz Yakub Peygamberin oğlu Hz Yusuf Peygamberin ismi
Ziya : aydınlık,nur
Zülfi : Zülüflü, Perçemli, Yüzünün İki Yanından Saç Lülesi Sarkan
Zülkif : Yüce, makam sahibi.
Zülküf : Yüce kimse, makam sahibi.