Kur-an’da geçen kız isimlerinin anlamları nedir sizler için derledik..

Azra: Medine’nin bir diğer adı olan Azra ismi Kuran’da yer almaktadır. El değmemiş anlamına sahiptir.

Asel: Muhammed Suresi’nde geçen Asel, cenetteki bal anlamına gelmektedir.

Ahsen: Kuran’da 50’den fazla ayette yer alan Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır.

Aden: Hud Suresi ve Necm Suresi’nde yer alan Aden ismi Allah’ın yasakladığı kavim isimlerindendir.

Asiye: Hz. Musa’yı nehirsen çıkartıp büyüten firavun’un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın anlamındadır.

Alime: Bakara 60. , Araf 160. surelerinde yer alan Alime, bilgi sahibi olan kız anlamındadır.

Azer:Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi Kuran’da Enam suresi 74. ayette geçmektedir. Hz. İbrahim’in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.

Anife: Kuran’da Muhammed suresi’nde yer alan Anife, gençlik çağının başlangıcı anlamındadır.

Beyza: Günahı olmayan, ak, beyaz anlamlarındadır.

Benan: Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Benan ismi Enfal ve Kıyamet surelerinde geçmektedir. Parmakla gösterilen kişi anlamındadır.

Bükre: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Bükre, Fetih suresi 9. ayette yer almaktadır. Sabah vakti anlamındadır.

Benna: Sad suresi 37. ayette geçen Benna, yapı kuran kişi anlamındadır.

Berka: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır.

Cennet: İyilik yapanların sonsuz mutluluğa kavulacakları yer anlamında kullanılmaktadır. Kuran’da farklı 62 ayette geçmektedir.

Ecrin: Ecrin, Allah’ın hediyesi olan sevap anlamına gelmektedir.

Ebrar: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta olan Ebrar, iyilik sever, hayırsever anlamındadır.

Ecre: Kuranda 4 farklı surede geçen Ecre ismi, ödül anlamı taşır.

Evsa: Meryem suresi’nde yer alan Evsa ismi, emreden insan anlamındadır.

Evla: Daha iyi olmak anlamında olan Evla, Nisa ve Meryem Suresi’nde geçmektedir.

Esved: Hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılan Esved, Bakara suresi’nde geçer ve kara anlamındadır.

Efide: Kalp anlamına gelen Efide, Kur’an’da Ahkaf ve Secde sureleri’nde geçmektedir.

Firdevs: Cennet en güzel yeri, cennet bahçesi anlamına gelen Firdevs Kur’an’da farklı surelerde yer almaktadır.

Hüsna: Kuran’da birçok ayette yer alan Hüsna, Allah’ın isimlerinin de genel adıdır.

Huda: Bakara suresi’nin 2 ayetinde geçen Huda, doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi anlamına gelmektedir.

Huri: Kuran’da farklı ayetlerde geçen Huri, güzel anlamına gelmektedir.

Hasibe: Kuranda 3 farklı ayette geçen Hasibe, saygın ve değerli kişi anlamına gelmektedir.

Halide: Nisa, Tevbe, Haşr sureleri’nde geçen Halide, sonsuz anlamındadır.

Hayat: Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Yaşamın devamlılığını ifade etmektedir.

Hazen: Arapça hüzün keder anlamına gelir.

Hamiye: Koruyan anlamına gelen Hamiye, kızgın, çok sıcak anlamlarınada gelmektedir.

Hamiyet: Koruma, kollama anlamına gelen Hamiyet, Gasiye suresi’nde yer almaktadır.

İkra: Oku anlamında olan İkra, Kur’an-ı Kerim ‘de yer almaktadır.

Kevser: Kuran’ı Kerim’in bir suresi olan Kevser, cennette bulunan ırmak anlamına gelmektedir.

Kader: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kader, Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Alınyazısı anlamına gelir.

Kadem: Nahl suresi’nde yer alan Kadem, uğurlu anlamına gelmektedir.

Karye: Küçük yerleşim yeri anlamına gelen Karye, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.

Kübra: Çok büyük anlamına gelmektedir.

Lina: Kur’an’da bahsedilen Lina ismi, Hurma fidesi demektir.

Leyal:  Kur’an’da gece anlamında kullanılmıştır. Meryem ve Sebe sureleri’nde yer almaktadır.

Lema:  Parlak olan şey anlamındadır. Kur’an’da iki farklı surede yer almaktadır.

Meryem: dindar kadın anlamına gelmektedir. Kur’an’da yer alan surenin ismidir.

Melek: Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen Melek ismi, Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır.

Melike: Bakara suresi’nde yer alan Melike ismi, hükümdarlığı temsil eden isimlerdendir.

Medine: Hz.Muhammed’in mezarının bulunduğu şehirin ismidir.

Müberra: Nur suresi’nde yer alan Müberra ismi, temiz insan olarak anlamlandırılmaktadır.

Maide: Kur’an’da yer alan bir surenin ismi olan Maide, yemek anlamına gelmektedir.

Mavera: Kur’an’da farklı surelerde yer alan Mavera ismi, bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek anlamına gelir.

Mukaddes: Kur’an’da yer alan Mukaddes ismi mübarek olan şeylere atıfta bulunmak demektir.

Münteha: Kuran’da farklı surelerde yer alan Münteha, son anlamında kullanılmaktadır.

Malike: Sahiplik anlamına gelmektedir.

Meşkure: Kur’an’da İnsan suresinde yer alan Meşkure, beğenilmeye değer bir şey olarak anlamlandırılmaktadır.

Nisa: Kadın anlamına gelen Nisa, ayrıca Kur’an’da bir surenin ismidir.

Nadiye: Bir mecliste bulunma, toplantıya katılma anlamında olan Nadiye, Kur’an’da Alak Suresi’nde yer almaktadır.

Nüha: Taha suresi’nde yer alan Nüha ismi, akıl anlamına gelmektedir

 

Reyhan: Vakia suresi’nde geçen Reyhan,  güzel koku anlamındadır.

Radife: İnsanlar öldükten sonra üflenecek olan sur’un ikincisi anlamındadır. Kur’an’da surenin içerisinde yer alır.

Serra: Kur’an’da iki farklı surede geçen Serra, Arapça kökenli bir kelime olup genişlik, rahatlık anlamına gelmektedir.

Sara: Prenses anlamına gelen Sara, Kur’an’da bir surede yer almaktadır.

Sema: Gökyüzün anlamına gelen Sema ile ilgili Kur’an’da pek çok ayet bulunmaktadır.

Saliha: Kur’an’da birbirinden farklı 6 surede geçen Saliha, dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır.

Sıdıka: Meryem Suresi’nde geçen sıdıka, sadık kalan, doğru söyleyen kişi anlamında gelmektedir.

Sera: Arapça ve Farsça farklı anlamlara gelen Sera ismi, Kur’an’da bir ayette yer almaktadır. Farsça, köşk anlamına gelirken; Arapça, yer anlamına gelmektedir.

Serap: Nebe suresi’nde yer alan Serap, bir yanılsama biçimidir.

Sündüs: İpek kumaş anlamına gelen Sündüs, Kur’an’da Duhan ve Kehf surelerinde geçmektedir.

Sacide: Secde eden anlamına gelen Sacide ismi, Kur’an’da Zümer suresi’nde yer almaktadır.

Selime: Sağlam kişilik anlamına gelen Selime, Kur’an’da bir ayette geçmektedir.

Sidre: Cenetteki ağaçlardan birisi olan Sidre, Kur’an’da 3 farklı ayette yer almaktadır.

Şura: Kuran’da Şura isimli bir sure bulunmaktadır. Meclis, danışma gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

Şüheda: Nisa suresi’nde geçen Şüheda, şehit anlamındadır.

Tuğba: Cenette bulunan bir ağaç ismidir.

Tuğyan: 3 farklı surede bulunan Tuğyan ismi, coşkun anlamına gelmektedir.

Tayyibe: Kur’an’da birçok ayette geçen Tayyibe, temiz anlamındadır.

Ufuk: Hem kız hem de erkek ismi olarak Ufuk, Necm suresi’nde geçmektedir.

Yüsra: Yüsra, kolay olan anlamına gelmektedir. Kur’an’da iki farklı ayette yer almaktadır.

Yezra: Şura suresi’nde geçen Yezra, çoğalmak anlamındadır.

Zeliha / Züleyha: Peri gibi güzel olmak anlamındadır.

Zülfa : Kur’an’da farklı surelerde yer alan Zülfa, yakınlık anlamında kullanılmaktadır.