Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Macarca’nın Türkçe ile akraba olduğunu ve Macarların Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla’nın soyundan geldiklerini söyledi. Bunun üzerine Macaristan’da bir tartışma başladı.

Macarlar Türk Soyundan Mı Geliyor?

İşte bu sorunun yanıtı Macar boylarının Orta Avrupa’ya geldiği yıllarda bu kavmi yöneten ve daha sonra da ülkenin ilk kralı olan Arpad hanedanından III. Bela’nın kemik örneklerinden alınan DNA’larda arandı.

Ve bu araştırmanın sonucu o dönem Macarların genlerinin Asya kökenli olduğunu ortaya koyuyordu.

Aynı araştırma bin yıl önce bu topraklara yerleşen ilk Macar boylarından bir grup insanın yeni bulunan mezarlarındaki kalıntılar üzerinde de yapıldı.

Sonuç aynıydı: İlk Macarlar Asya kökenliydi ve hatta genleri yüzde 25-30 oranında Asya Türklerinin genleriyle benzeşiyordu.

Kişisel yorumuma göre burada iki alternatif var.

1- Osmanlı’nın Macaristan topraklarına 150 yıl boyunca hakim olması, oradaki dil gelişimini ve benzerlikleri etkilemiş olabilir. (Burada bir parantez açayım, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra, Türkçe’yi resmi dil kabul eden ve kendisine sürekli karşı gelen Karamanoğlu beyliğini Balkanlar’a sürmüştür.)

2- 1904 civarlarında Türkiye’de basılan TÜRK adlı bir dergiye göre Macarlar, bizim gibi güneyden değil, kuzeyden göç ettiği için şimdiki topraklarına varmıştır.

Bunu ırkçılık olarak düşünmeden hareket etmek gerek.

Yalnız bana en enteresan gelen “Cebimde küçük bir elma var” cümlesi, Macarca’da birebir aynı..

Tarihte İlk Türkiye 

Macar Krallığı’nın ilan edildiği M.S. 1000 yılında Macar Kralına Bizans tarafından hediye edilen tacın üzerinde “Türkiya’nın Kralına” ibaresi var. Bu taç Macar devletinin en önemli hazinelerinden biri olarak hala mevcut. Ve tarihte ilk kez olmak üzere “Türkiya” adı da burada kullanılıyor.

Burada da iki görüş çıkıyor karşımıza:

1- “İşte bakın, Bizans bizi Türkler olarak görüyordu” diyor bu tezi savunanlar.

2- Karşı kamp ise, “Bizans Asya’dan gelen her göçebe halkı Türk olarak tanımlıyordu” diyor.