Sizin söylediklerinizi dinlemekten çok, kendi anlatmak istediğine başlamak için her şeyi yapan bir tip tanıyorsanız, maalesef bir narsist ile karşı karşıya olabilirsiniz. Özgüven ve ukalalık ile sık sık karıştırılan narsizm, sizi de çıldırtan o insan tipini yaratan bir kişilik bozukluğudur aslında. Narsistleri tavır ve davranışlardan tanımanız mümkün:

1. Eleştiri kabul etmezler. İnanılmaz haksız olsalar bile bir kaçış yolu bulurlar.

narsist

2. Her şeyde öncelikli olarak kendi sorunları, istekleri ve yaşadıkları önemlidir. Diğer insanları ikinci plana atarlar.

narsist

3. Övgü ve iltifat ile coşarlar.

narsist

4. Bulundukları ortamın ilgi odağı onlar olmak zorundadır. Aksi takdirde sıkılırlar.

narsist

5. Kendi çıkarları için insanları kullanmakta sakınca görmezler.

Sizin çevrenizde de bu tanıma uyan insanlar var mı?