Bugüne kadar bildiğimiz bir bilimsel gerçek veya inanış daha çürüdü… Bir yanda Darwin’in bulunan ”Kayıp halka”ları, diğer yanda insanoğlunun evrimi ve tarihi hakkında bilinenlerin çürümesi. Hepsi üstüste geldi.

Yaygın olan teze göre, Homo Sapiens dediğimiz modern insan ile daha eski kuzenlerimiz diye kabul edilen Neanderthal’lar bir arada yaşamamıştı. Fakat bunun karşısında birlikte yaşadıklarını hatta Neanderthal’in Homo Sapiens’le birleşerek asimile olduğunu, bir tür hastalıkla türün tamamen ortadan kalktığını savunan tezler de vardı. Fakat bunların hiçbiri ispatlanamamıştı. Şimdi bir soykırım kanıtı ortaya çıktı.

Yaklaşık 30.000 yıl önce dünyadan silinen maymundan çok insana benzeyen Neanderthal adamı, insanın evrimsel gelişiminin bir parçası değildi. Avrupa ve Yakın Asya’da bulunan ve ilk kez 1856’da Düsseldorf yakınlarındaki Neander vadisinde ilk defa kemikleri bulunduğu için adını buradan alıyor.

Irak’ta yeni bulunan 50 bin ila 75 bin yaşındaki bir Neanderthal iskeleti, Homo Sapiens ile birlikte yaşamadıkları tezini derinden sarstı. İskelet üzerinde yapılan araştırmalarda, Shanidar 3 adı verilen Neanderthal’in bir modern insan tarafından öldürüldüğü belirlendi. Bu da insan ile uzak kuzenleri arasında o dönemde bir ”soykırım” olduğunu gösteriyor…

Yine bilinen ve yaygın olan tarih tezine göre o dönemin teknolojisinde keskin saplı mızrakları sadece Homo Sapiensler yapabiliyordu.

Şimdi, bu bulguyla ”İnsan soyuyla çiftleşen Neanderthal insanı genetik dönüşüm neticesinde dünyadan silindi” veya ”soykırıma kurbân gitti” tezini savunanların eli güçlendi.

Öte yandan daha önce Avrupa’da bulunan 38000 yaşındaki Neanderthal kemiği üzerinde yapılan DNA testleri, iki türün çiftleşmediği yönünde netice vermişti. Ortak bir genetik bulunamamıştı. Mitokondri adı verilen DNA içindeki küçük parçacıklar kalıltım yoluyla anne tarafından geçiyor. Neanderthal kemiği üzerinde 30’dan fazla yapılan DNA testinin hiç birinde hücre içindeki mitokondri modern insanın hücre yapısındaki özellikleri taşımıyordu. Kaldı ki, Neanderthal’in hücre yapısı kesinlikle şempanze ve maymunumsu tür özellikleri de taşımıyordu.

Genetik bir ortaklık şimdiye dek bulunamadığı için, Homo Sapiens’in Neanderthal’in soyunu yeryüzünden kazıdığı tezini savunan az sayıda bilimadamı vardı ama onlar da bugüne dek yaygın teze karşı bir delil bulamıyordu. Şimdiyse o delil bulundu.

Max Planck Institute’ta çalışan araştırmacı Dr.Adrain Briggs, Neanderthal türünün tümüyle yokolmadan önce sayılarının çok azaldığını, azalan popülasyon sayısı, biyoloji ve antropoloji bilimlerinde daima ”kötü giden bir şeylerin habercisi” olduğunu fakat yokoluşlarının nedenini bulamadıklarını söylüyordu. Bir tür hastalığın bütün bir türü ortadan kaldırmış olabileceği de düşünülüyordu.