İngilizce Christmas Day denilen Noel Yortusu, Hz. İsa’nın doğum gününü kutlama olarak bilinir. Aslında bunun Hz. İsa’nın doğumuyla bir ilgisi yoktur. The New Encylopedia Britannica adlı eserde özetle şöyle deniliyor: “İsa’nın doğum günü hakkında kesin bir bilgi yoktur. Üçüncü asır Hıristiyan kronografları, dünyanın 25 Mart günü yaratıldığını düşünmüşler, İsa’nın da aynı günde doğduğunu sanmışlardır.

İsa’nın doğum günü, ilk defa 336 yılında kutlanmıştır. Esasen kış gün dönümünü kutlama âdetleri, çeşitli Asya ve Avrupa pagan uluslarında vardı. Bizans İmparatoru Constantine, 312 tarihinde Hıristiyan olmazdan önce paganlardaki kış gün dönümü kutlamasını benimsemişti. Hıristiyan olunca bu kutlamayı da Hristiyanlığa geçirdi.

Kilise, evrenin nuru kabul ettiği İsa’nın doğum gününü aralık ayının 25’ine almakla, paganlardaki kış gün dönümü kutlamalarına Hristiyan motifi vermek, böylece pagan geleneğini Hristiyanlaştırarak uluslan Hristiyanlığa çekmek istemiştir. Doğum günü kutlaması, önce sadece bati kiliselerinde yayıldı. Sonra doğuya da geçti. Bunu en son kabul eden kilise de Piskopos Juvenal (M. 424-458) yönetimindeki Kudüs kilisesi olmuş, İsa’nın Tanrı ve insan doğasını yansıtan bir olayın ortaya çıkması olarak bugün kutlamaya başlanmıştır” (The Ene. Brit. 16/361).

Noel Baba Efsanesi

Batı Hristiyanlığı İsa’nın doğum gününü 25 Aralık’ta kutlarken, doğu Hristiyanlan 6 Ocak’ı seçmişlerdi. Fakat Aziz İoannes Krysostomos ve Aziz Gregorios’un etkisiyle doğu Hristiyanlan da kutlamayı 25 Aralık’a aldı (aynı eser ve Meydan Larousse, 9/385).

Noel Baba yani Myra’lı (Demreli) Nichola yahut Santa Claus adıyla bilinen Aziz Nichola’nın kişiliği hakkında hiçbir bilgi yoktur. Lycia (Güneybatı Anadolu) kıyısında bulunan Patara’da doğduğu, genç yaşında Filistin’e, Mısır’a gittiği, daha sonra ise Lycia’ya dönüp Myra (Demre) Piskoposu olduğu, Hıristiyanların baskı ve işkence altında tutulduğu İmparator Dioletian zamanında hapsedildiği, Hıristiyan olan İmparator Constantine döneminde serbest bırakılıp 325’te toplanan İznik Konsülü’ne katıldığı rivayet edilir.

Hakkında birçok mucize uydurulup esaneleştirilen bu zat, ilk defa 17’nci asırda Almanya’da Noel Yortusu’na da karıştırılmış ve daha sonra da dünya Hıristiyanlığına yayılmıştır (Ene. Brit. 8/687).