Rabbi Yessir ayet değil bir duadır. Zorda kalındığında her şeyin yoluna girmesi için okunan ve ezberlenmesi çok kolay bir duadır. Rabbi Yessir duası Allah’tan kolaylık dilemek için gönülden okunmalıdır.

Rabbi Yessir Duası Okunuşu;

Bismillahirrahmanirrahim
Rabbi Yessir ve la tüasir
Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir
Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian
Ve temmim bil hayri

Rabbi Yessir Duasının Anlamı;

Allah’ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam. Allah’ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl, ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.