Fakirlikten kurtulmak, dünyanın problemlerinden uzak durmak, hayırlı kısmet bulmak isteyenler, Şahmeran duasını okumalıdırlar. Fakat bu duanın günde az 7 sefer okunması gerekir.

Şahmeran Duasının Okunuşu:

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum
Allah’ula ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim
Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim
Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim
Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad
Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid
Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim
Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim
Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın
Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’sSamed
Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim
Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim
Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan
Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir
Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim
Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’lArş’il Azim
Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs
Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin
Allah’ula ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis
Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna
Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn
Sübhane Birahmetike ya Erhame’r-rahimin.
Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin

 

 

Şahmeran Duası Türkçe Anlamı

Her şeye hayat verip onları ayakta tutan, gerçek hayatın tek sahibi olan Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce Rabbim gizli ve saklı olan her şeyi sen bilirsin ve işitirsin. Sen en merhametlisin. Her şeyin tek yaratıcısı, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri olmayan, bulunmayan Rabbim. Sen yarattıklarına merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük olan, her şeye galip gelen Rabbim senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile işiten ve bilen Allah’ım, her şeye gücü yetmekte olan Kadir Allah’ım, büyük arş ve her şeyin sahibi, tüm acizlikten, gafletten, hatalardan uzak olan Allah’ım senden başka bir ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların hak sahibi Allah’ım, senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler ancak senindir ve senin içindir.

 

Şahmeran Duasının Fazileti Nedir?

Şahmeran duasının çok fazla fazileti vardır. İnsanların işinin yola girmesi, kısmetlerinin açılması, mal ve mülk edinmesi, gireceği sınavlarda başarılı olması Şahmeran duasının etkileridir. Şahmeran duasının faziletleri şöyle sıralanabilir.Huzur ve bereketli bir hayat için şahmeran duası okunmalıdır. – Hayırlı kısmet bulmak, kazançlara güzellik ve bereket katmak şahmeran duasıyla mümkündür. Allah’a övgü ve yakarış olan bu dua ile kişinin ruh sağlığı her zaman daha iyi olur. – Kendinden çok daha yüce biri olan Allah’a sığınmanın mutluluğu içerisinde olunabilir