SSVD, olarak kodlanmış olan ve kadınların hem en mutlu hem de bir taraftan da hayatlarında bir dönüm noktası olan doğum ile ilgili önemli bir konudur. Günümüzde tüm dünyada ve ülkemizde sezaryen ile doğumlar oldukça artmış durumdadır. Sezaryen ile doğum oranında ülkemiz 2016 yılında dünyada birinci olmuş durumdadır.  Kadınlar ve birçok doktor tarafından kolay bir yöntem olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Ancak normal doğum kadar sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değildir.

Sezaryen Doğumun Süreklilik Arz Etmesi

Daha önceden sezaryen ile doğum yapan  bir kadına tekrardan sezaryen olması gerektiği düşüncesi tamamen benimsetilmişti. SSVD ile yani sezaryen öncesi normal doğum ile sezaryen sonrasında normal doğum yapılması artık günümüzde mümkün hale gelmiştir. Bu sayede kadınlarda artık bir özgüven oluştu ve artık sezaryen ile doğum yapmış olan birçok kadın da normal doğumu tercih eder hale geldi.

Sezaryen sonrası normal doğum kısacası kadınların ellerinden alınmış olan normal doğum hakkını tekrardan kadınlara vermiştir. Sezaryen ile doğum yapma oranının bu denli artmasının sebebi ise daha önce sezaryen ile doğum yaptığı için ikincide de yine sezaryen ile doğum yapmak istemesidir. Ve bir de tamamen kendi tercihleri ile normal doğumdan korktukları için bunu tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır. Yine de son karar kadınındır ve buna saygı duymak gerekmektedir.

Sezaryen İçin Uygun Görülen Durumlar

Bunlardan bahsedecek olursak birinci sırada daha önce sezaryen ile en fazla 2 kez doğum yapmış olanlar gelmektedir. Sezaryenden başka hiç bir şekilde rahim ameliyatı geçirmemiş olanlar, daha önce yapılmış olan sezaryen kesisi yatay şekilde  yapılmış olanlar, daha önce hiç sezaryen olmamış ve normal doğum ile doğum yapmış olanlar sezaryen ile doğum yapabilir. Aynı zamanda hem anne hem de bebekte normal doğum için engel teşkil edecek bir durumun olmaması da sezaryen ile doğum yapmalarına olanak sağlamaktadır.

Sezaryen Sonrasında Normal Doğuma Engel Teşkil Eden Durumlar

Anne adayı olan kadının aşırı bir şekilde kilo almış olması, daha önceki olmuş olduğu sezaryen arasından henüz iki yıl gibi bir zamanın geçmemiş olması gerekir. Anne karnındaki bebeğin normal olması gerekenden daha fazla kullanılması da sezaryen sonrası normal doğum için engel teşkil eden durumlar arasındadır. Bunun yanında normal doğum esnasında ıkınma gerekir.

Eğer annede bunu yapmaya engel olacak her hangi bir akciğer ya da kalp rahatsızlığı var ise bu da ona engel olacaktır. Son olarak şunu da söyleyebiliriz ki anne adayı ileri yaşlarda ise ve daha önceki sezaryen sebep olan durumu halen devam ediyorsa bu da onun için engel teşkil edecektir.

Sezaryen Olması Gereken Durumlar

Sezaryen ile doğum yapılmasını gerektiren durumlardan bahsedeceğiz. Bunlar ise kısaca;

  • Bebekte bradikardi görülmesi yani kalp atış hızının oldukça düşük sayıda olması
  • Bebek ile annenin bir birinden erken bir şekilde ayrılması
  • Bebeğin yan bir şekilde durması ve oksijen sıkıntısı yaşıyor olması
  • Bebeğin kalça kısmının doğum yoluna yakın bir yerde olması

Bebeğin zehirlenme gibi bir durumla karşı karşıya olması ve de anne adayı bireyin normal doğum yapamayacak kadar çatısının dar olması ile kemik ve eklem rahatsızlıkları dolayısı ile normal doğum pozisyonuna geçememesi gibi durumlar sezaryen doğumu gerekli hale getirmektedir.