Spekülasyon ve manipülasyon, ekonomi haberlerinde karşımıza sıkça çıkan iki kelime. Ancak hangisinin ne anlam ifade ettiği sıklıkla karıştırılıyor. Spekülasyon, yasal bir işlemmiş ve “bir yatırım aracı veya ürün ile ilgili gelecekte oluşacak fiyat değişiminden kar elde etmeye çalışma” anlamındaymış. Oysa manipülasyon “yanlış bilgi, söylenti veya yanıltma teknikleri ile bir yatırım aracı veya ürünün fiyatını kasten düşürerek haksız kazanç elde etme” anlamını taşıyormuş ve yasal da değilmiş.