Tarih boyunca bazı insanlar diğerlerinden farklı olarak, topluma birtakım değerler bırakarak fark yaratmıştır.

Tarihin en etkili insanlarını belirlemek için, dünyaya nasıl kalıcı bir izlenim bıraktıklarını ölçmemiz gerekir. Bugün bile, bu insanlar hatırlanıyor ve bir ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Bazıları insanları bir öğretim modeliyle etkileyecek ve hayatlarını doğru şekilde sürdürmesine yardımcı olacak düzeyde etkileriyle şaşırtıcı da bulunuyor. Elbette bilim ve teknolojiyi alanında da insanları etkileyen kişiler bulunuyor. Onların hikayeleri, sadece ilham verici olmakla kalmıyor ve hayatımızda örnek alınası dersler oluyor.

İşte tarihte Dünyaya Sonsuz Etki Bırakan En Etkili 10 kişi:

10. Charles Darwin (12 Şubat 1809-19 Nisan 1882)

Doğal Seleksiyon Yoluyla Türlerin Kökeni Üzerine bir kitap yadı ve Charles Darwin insanlık tarihinde yazılmış en önemli kitabı yazmış oldu. 1809’da İngiltere’de doğan Charles Darwin, “insanlar maymunların torunlarıdır” teorisi ile ünü yakaladı. Bilimsel evrim teorisi alanına katkısı onu, tarihsel bir öneme sahip kişi yaptı. Sıklıkla bugün ünlü bir ifade olan “en uygun olanın hayatta kalması” ifadesini kullandı. Cümle aslında ilk kez İngiliz filozof Herbert Spencer tarafından kullanıldı. Sürekli olan bir toplumdan dışlanma korkusu yaşadığı ve kronik hastalık çektiği biliniyor. Doğal tarih ve jeoloji dünyası hala bu seçkin biyolog etkisinde bulunuyor. Darwin’in ölümünden sonra Londra’nın saygın bir yeri olarak tanınan prestijli Londra West Bakanı Abbey’de mezarı bulunuyor.

9. Konfüçyüs (MÖ 551 – MÖ 479)

Çin’in en ünlü öğretmeni, filozofu, politik teorisyeni, Konfüçyüs M.Ö. 551’de dünyaya geldi. Konfüçyüsçülük adı verilen öğretileriyle ünlüdür. Bugün, tüm dünyada milyonlarca insan Konfüçyüsçülüğü manevi ve dini bir disiplin olarak takip ediyor. Ahlaki algıları eğiten asil ve bilge bir bilge bir kişilikti. Öğretileri bugünün sorunlu zihinlerine panzehir görevi görüyor. Etkisi o kadar güçlüydü ki, tüm Doğu Asya Konfüçyüsçülük ilkelerinden etkilendi. Ahlaki felsefe, sosyal felsefe ve etik, insanları büyük ölçüde etkileyen temel öğretileridir. Ayrıca kişisel ve hükümet ahlakını, daha iyi sosyal ilişkileri ve herkese adaleti vurguladı. Bazıları Konfüçyüsçülüğü din olarak görüyor. Çin, Japonya, Kore ve Vietnam’daki birçok insan Konfüçyüsçülüğü iki binden fazla yıldır takip ediyor.

8. Leonardo da Vinci (15 Nisan 1452-2 Mayıs 1519)

Leonardo da Vinci , tüm zamanların en büyük ressamlarından biridir. Yüksek bir rönesans stiline sahiptir. Leonardo da Vinci 1452’de İtalya’da doğdu. Hayatı, bugün bile tüm dünyadaki sanatçılara ilham kaynağı oluyor. Sınırsız bilgi arzusu, olağan dışı gözlem güçleri ve araştırmacı bir zihni bulunuyordu. Zamanının ötesinde Leonardo da Vinci; henüz icat edilmeyen bisiklet, uçak, helikopter ve paraşüt çizimleri yaptı.

En ünlü eserleri Mona Lisa, Son Akşam Yemeği , Salvator Mundi , Vitruvius Adamı ve Ermineli Leydi. Bugün bile milyonlarca Mona Lisa resminin kopyası basılıyor. Son Akşam Yemeği , dünyanın en ünlü duvar kağıdıdır. Salvator Mundi , 2017 yılında New York‘ta 450.3 milyon dolarlık rekor bir fiyata  satıldı.

7. Albert Einstein (14 Mart 1879-18 Nisan 1955)

Alman doğumlu dahi, Albert Einstein bir fizikçiydi. Dünya onun beyin mucizesini asla unutmayacak: E  =  mc 2 Okul günlerinde, sönük ve yavaş bir öğreniciydi. Sonrasında başarılarıyla ve Kuantum Teorisine yaptığı katkılarla Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı. Ödülü 1921’de kazandı. 300’den fazla bilimsel makale ve yaklaşık 150 bilimsel olmayan eser yayınladı. Albert Einstein dünyayı dolaştı, birçok öğretim üyesi eğitti ve uluslararası alanda tanınan bir isim oldu.

1933’te, Albert Einstein, Diktatör Adolf Hitler iktidara geldiğinde Alman vatandaşlığından çıktı ve ABD’ye taşındı. Bizlere; özel görelilik teorisi, kuantum teorisi ve fotoelektrik etki teorisi gibi bilim dünyasındaki en büyük buluşlardan bazılarını bıraktı. Bu katkıları bugün bile yapılan birçok uzay çalışmasına katkı veriyor.

6. Buda (Yaklaşık 563/480 – Yaklaşık 483/400 MÖ)

6.yüzyılda Nepal, Lumbini’de bir prens olarak dünyaya gelen Buda, dünya tarihindeki en etkili figürlerden biri oldu. Bir kralın oğlu olarak; hastalığın, acıların, yaşlılığın ve ölümün sert gerçeklerine tanık olarak erken yaşta öldü. Onun derin düşünceleri, insanlara aydınlanmayı ve acı çekmeyi özgürleştirmeyi öğreten yapısıyla tüm dünyaya ilham verdi.

35 yaşında, 49 günlük meditasyonu tamamladıktan sonra Aydınlanmaya ulaştığı söyleniyor. “Uyanmış Bir” veya “Aydınlanmış Bir” anlamına gelen Buda olarak bilinir. Öğretilerinin sadece bir niyeti vardı, insanları ebedi mutluluğa kalıcı olarak ulaştırmak. Bu öğretme adımları “Dört Soylu Gerçek” olarak adlandırıldı. Öğretiminden ilham alan insanlar onun takipçisi oldu ve Budist olarak adlandırıldılar. Daha sonra Budizm olarak bilinen dini yaydılar. Şu anda Budistler 10’dan fazla ülkede yaşıyorlar. Çin, Tayland ve Vietnam yoğun olarak Budizm dininin benimsendiği ülkelerdir.

5. Büyük İskender (MÖ 20/21 Temmuz 356 – MÖ 10/11 Haziran 323)

Büyük İskender, dünyanın en büyük ve en güçlü antik imparatorluklarından birini yarattı. Kontrolü altındaki bölge Yunanistan’dan kuzeybatı Hindistan’a uzanıyordu. Gücü altındaki insanlar ve topraklar üzerinde güçlü bir etki yarattı. M.Ö. 356’da Makedonya’da doğdu. Çok genç yaşta bir savaş kahramanı olmayı başardı ve Aristoteles tarafından eğitim aldı. MÖ 338’den MÖ 325’e kadar toplam 20 savaş kazandı.

İki kıta boyunca iki milyon mil kareyi kapsayan Pers, Babil ve Asya’nın Kralı oldu. Bu bölgelerde onun tarafından 70’den fazla şehir kuruldu. Milyonlarca etnik çeşitliliğe sahip insanı yönetti, ancak hepsi uluslararası geniş ticaret ağında birbirine bağlıydı. 33 yaşındayken Babil II. Nebukadnetsar’ın sarayında öldü.

4. Sir Isaac Newton (25 Aralık 1642-20 Mart 1726/27)

17.yüzyılda Isaac Newton’un bulduğu Hareket Yasaları ve Evrensel Yerçekimi Yasaları, bilimsel devriminin merkez noktasına oturdu. Bu Isaac Newton’un tüm zamanların en etkili bilim adamlarından biri olmasına yol açtı. Keşiflerinden ve icatlarından bazıları beyaz ışıkta renk kompozisyonları, kalkülüs teorileri, yansıtıcı teleskop, yerçekimi teorisidir. Son derece çok yönlü bir bilim adamı olarak biliniyor.

Isaac Newton’un “Principia” adlı eseri, bugüne kadar yazılan en büyük bilim kitabı olarak kabul ediliyor ve güneş sisteminin faaliyetlerini anlatıyor. Newton 24 yaşında Calculus’u icat etti. Sağlık ve tıp, ışık bilimi, elektrik, araç geliştirme, akustik, astronomi gibi endüstriler Newton’un icatlarını ve keşiflerini kullanıyor.

3. Aristoteles (MÖ 384 – 322)

Tüm zamanların en saygı duyulan filozofu Aristoteles , MÖ 384’te Yunanistan’da doğdu. Batı felsefesinin babası, etik çalışmalarında hala felsefi bir mihenk taşı olarak kabul edilmektedir. Mevcut yazıları mantık, biyoloji, metafizik, zihin felsefesi, siyaset, matematik, edebiyat, tıp, tiyatro gibi çok çeşitli disiplinleri kapsamaktadır. Her şeyi bilen bir filozoftu. Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeniydi. Aristoteles’in bulguları, çağlar boyunca, tüm dünyada milyonlarca bilim insanının çalışma konusu olmuştur. Şaşırtıcı bir şekilde yazılarına; Hıristiyan, Müslüman ve Yahudi din adamları tarafından saygı duyuldu. Tarihin en etkili isimlerinden biriydi.

2. Hz. Muhammed (yaklaşık 570 CE – 8 Haziran 632 CE)

571 yılında Mekke şehrinde doğan İslam Peygamberi Hz. Muhammed , İslam dinini kurdu. İslamı öğreten bir peygamber ve Tanrı’nın elçisiydi. Öğretileri günümüze kadar dünya tarihi üzerinde muazzam yansımalara sahiptir. Dünyanın en saygın ve önemli dini figürleri arasındadır. Allah’ın öğretilerini vaaz olarak verdi ve Müslümanlara yaşamları boyunca onlara rehberlik etmesi için Kur’an-ı Kerim‘i sundu. İslam, Müslümanlar tarafından inanılan dünyanın ikinci büyük dinidir. Müslümanlar, Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna inanmaktadır.

1. İsa Mesih (MÖ 4 – MÖ 30)

Tartışmasız bir dini lider olan İsa Mesih, Tanrı’nın Hıristiyanlık için gönderdiği kişi olarak biliniyor. İsa tarafından kurulan Hıristiyanlık dünyanın en büyük dinidir. Çoğu Hıristiyan, İsa’nın insanların Tanrı ile barışmasını sağladığına inanılır. Hz.İsa İsrail’de doğdu ve M.Ö. 5 ile 30 yılları arasında yaşadı. Onun doğaüstü yetenekleri körlere, cüzzamlı hastalara, şeytan çıkarma niyeti olanlara çare oldu. İnsanlığın ahlaki ve ruhsal doğasının kaynağı olarak görülmektedir. Hz.İSA’nın ölümü ise Çarmıha gerilerek oldu.

Fakat Müslümanlık dini kaynaklarında, Hz.İsa’nın ölmeyip göğe yükseldiği rivayet edilir.