İmparatorluklar, işgal edilen bir bölgede tek bir hükümdar olarak egemenlik kurmuşve eski zamanlarda trend olmuş bir yönetim şeklidir. Aşağıda listelenen imparatorluklar, o kadar güçlüydüler ki diğer büyük imparatorluklar ile savaştılar.

İşte tarihte herhangi bir rakibi fethetme veya yenme güçleri ile bilinen en güçlü 10 imparatorluk listesi:

10. Han Hanedanlığı (MÖ 206 – MS 220)

Gaozu imparatorunun ardından Liu Bang tarafından kurulan Han Hanedanlığı çoğunlukla Güney Çin, Kuzey Vietnam ve Kore’de bulunur. Konfüçyüsçülük, kuruluşunun merkezinde idi. Bu dönemde kağıt ve porselen icat edildi. Han Hanedanı, Qin Hanedanlığı’nın yerini aldı ve diğer tüm Çin imparatorluklarından daha uzun sürdü. Okuryazar bir toplumdu ve Budizm bu dönemde Hindistan’dan Çin’e geldi. Nüfus bakımından Roma imparatorluğuna benziyordu, ancak güç bakımından geride kaldı. Çin üçe bölündüğüne, alaca karanlık dönemi MS 220’de geldi.

9. İkinci Fransız Sömürge İmparatorluğu (1830)

İkinci Fransız Sömürge İmparatorluğu, 1830’da Cezayir’in fethi ile başladı. Fransız medeniyetini, dilini ve Katolik dinini yayarak Kuzey Amerika, Karayipler ve Hindistan’da koloniler kuruldu. Dünya Savaşları’na tedarik edebilecek düzeyde yeterli insan gücü vardı. Zirvede olduğu zaman, 11.5 milyon kilometrekarelik kara alanına sahipti. III. Napolyon imparatorluğun en önemli figürüydü. 19. ve 20.yüzyılda Fransız Sömürge imparatorluğu, Britanya İmparatorluğu’nun arkasında ikinci büyük oldu. Koloniler Amerika, Afrika, Asya, Antarktika ve Okyanusya’da kurulmuştur.

8. Qing İmparatorluğu (1644-1912)

16.yüzyılda Jurchen Aisin Gioro tarafından kurulmuştur ve neredeyse üç asır sürmüştür. 1790 yılında Çin’de 14,7 milyon kilometrekarelik bir alana yayıldı. Çin’in son hanedanıydı ve “Mançu Hanedanlığı” olarak da adlandırıldı. İmparatorluğu yerel isyanlara karşı korumak için “Manchu afiş sistemi birlikleri” kuruldu. İmparator başkent Pekin’den Yasak Şehir’i yönetti. Quin hanedanlığı dış ticareti yasakladı, çünkü Mançu hükümdarları kıyı bölgelerindeki “Han”ın yabancılarla ticaret yoluyla güçlenmesini istemiyordu.

7. Halifelik İmparatorluğu (630 CE – 900 CE)

Müslüman Peygamber Hz. Muhammed tarafından kurulmuştur ve “Arap İmparatorluğu” olarak da anılmaktadır. Halifelik İmparatorluğu, “İslam” dininin yayılmasından sorumlu bir ruhtu. Güneybatı Asya, Kuzey Afrika ve İspanya’yı fethettiler. İlk dört halife Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali Halife İmparatorluğu’nun ve İslam’ın altın çağı olarak hatırlanmasına katkı verdi.

6. İspanyol İmparatorluğu (1492-1975)

18.yüzyılda dünyanın en büyük imparatorluğuydu. Bölgesi Amerika, Asya, Okyanusya, Afrika, Filipinler’den oluşuyordu. İmparatorluğun dikkat çeken kısmı, bölgesel kültürel ve sosyal sistemlere uygun olarak çeşitli hukuki düzenlemeleri ve yönetimi idi. Yüzölçümü 13.70 milyon kilometrekare, dünya nüfusunun yaklaşık% 12’si idi. Bunun etkisi ile İspanyolca şu anda dünyanın en çok konuşulan dillerden biridir. Avrupa’yı Osmanlı İmparatorluğu’na karşı korudular.

5. Osmanlı İmparatorluğu (1333-1922)

Türk lideri Osman, Osmanlı isminin türetildiği imparatorluğu kurdu. İslam adına savaştı ama yine de tartışmalı olmaya devam ediyor. 15. ve  16.yüzyılda  Osmanlı İmparatorluğu genişleme sürecine girdi. İmparatorluk zamanla İran, Mısır, Belgrad, Macaristan’ın bir bölümünü ele geçirdi. Mezopotamya, Basra Körfezi, Somali ve Afrika Boynuzu’nun kontrolünü ele geçirdi. Osmanlı İmparatorluğu, 1453-1566 genişleme döneminde Avrupa politika alanının büyük bir parçasıydı. İmparatorluğun gerilemesi 1908’de başladı ve 1922’de yenildi. Osmanlı dönemi üç kıtada 600 yıldan fazla sürdü.

4. Roma İmparatorluğu (M.Ö. 27- MS 395)

Bir azınlık gelerek Hıristiyanlığa dünyanın en büyük dinine yardım eden Roma İmparatorluğu idi. İmparatorluk Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika’ya yayıldı. En büyük genişliğine 5 milyon km2’lik ve 55 milyon nüfuslu (o zamanlar dünya nüfusunun altıda biri) olan “sonu olmayan imparatorluk” olarak adlandırıldığı zaman ulaştı. Roma, İskenderiye ve Antakya İmparatorluğun başlıca şehirleriydi. Karanlık tarafta ise bu imparatorluk en büyük köle toplumlarına, fiziksel sömürüye, işkence yürütmeye sahiptir. Kral Caligula büyük ölçüde acımasız infazlarda yer aldı. Roma mimarisinin, son 2000 yıldan beri hala güçlü ve gelişmiş olduğunu görüyoruz.  İmparatorluk; edebiyat, din, eğitim, heykel ve sanat açısından da dünyayı etkiledi.

3. Rus İmparatorluğu (1721-1971)

Rus İmparatorluğu, 1721-1725 yılları arasında İmparator Peter-I ve 1894-1917 yılları arasında İmparator II. Nicholas tarafından yönetildi. 1866 ortalarında, 22,8 milyon kilometrekarelik üç farklı kıtada Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da uzanıyordu. İmparatorluk esas olarak Bolşevik yönetim isteğiyle gerçekleşen Rus iç savaşı nedeniyle çöktü. İmparatorluk Peter-I tarafından kurulmuş olsa da, kendi topraklarında iç reformları, modernizasyonu ve taktiksel genişlemeyi kuran “Büyük Catherine” idi.

2. Moğol İmparatorluğu (1206-1368)

Moğol İmparatorluğu dünyanın en büyük bitişik kara imparatorluğuydu. MS 1206 yılında “Cengiz Han” unvanını taşıyan Temuçin tarafından kurulmuştur. Paskalya Avrupa’sından Japonya Denizi’ne ve Sibirya’dan İran Platosu’na kadar yaklaşık 12 milyon mil kareyi kapladı. Moğol İmparatorluğu, Moğolistan’daki göçebe kabilelerin birleşmesiyle kuruldu. Cengiz Han, halkını insanlık tarihinin en kanlı savaşlarına götürdü. İmparatorluk; disiplin, acımasız askeri beceri, parlak manevra ve en iyi ekonomik organizasyonun bir sonucuydu. Cengiz Han, Jhurchen Jin İmparatorluğu, Kuzey Çin’deki Wester Xia, Khuwarezmid İmparatorluğu, Orta Asya, Doğu İran, Güney Rusya ve Kafkasya’yı işgal etti. İmparatorluk kültürel olarak sürdürülemeyecek kadar büyük olduğu için 1368’de dağıldı.

1. Britanya İmparatorluğu (1583-1945)

Britanya İmparatorluğu 35.50 milyon kilometre kare ile tarihinin en büyük imparatroluğu oldu ve dünyanın dörtte yanında egemenlik kurdu. Aynı anda birden fazla savaşı sürdürme konusunda dikkate değer bir yeteneği vardı. Bu en önemli küresel güç, o zamanlar dünya nüfusunun yaklaşık %23’ü olan 412 milyondan fazla insanı etkiledi. “Güneşin asla batmadığı imparatorluk” sıklıkla İngiliz İmparatorluğu’nu tanımlamak için kullanılıyordu. Asya, Latin Amerika ve Afrika’nın Bölgeleri gibi birçok bölgenin ekonomisini kontrol etti. İngiliz İmparatorluğu 1583’ten 1945’e kadar vardı. Bu durum, bugün dünyada en çok konuşulan ikinci dil olarak kabul edilen “İngilizcenin” yayılmasına yardımcı oldu. Kara kütlesi, nüfus, askeri ve deniz gücünün en büyük olduğu imparatorluktu. Ancak, iki Dünya Savaşı İngiltere’yi finansal olarak sona erdirdi.