Tarih boyunca, kadınlar ve erkeklere eşit haklarla güç verildiği açıktır. Birçok medenitette kraliçenin krallar ile eşdeğer olduğunu ve bir imparatorluğun kadın hükümdarı olarak görüldüğü belgelenmiştir. İmparator yada kralların eşleri de en az onlar kadar güçlüler. Bazı kraliçeler, krallar olmadan bütün bir imparatorluğa liderlik ettiler. İmparatorlukların tarihinde, saltanat döneminde ve sonrasında popüler olan birçok kraliçe vardı. Etkileri, insanlara iyi davranmaları, güçleri ve becerileri onları geçmişin ünlü kraliçeleri haline getirdi. Tarihteki ünlü kraliçeleri arasından en ünlü on kraliçesi için bir liste hazırladık.

10. Kraliçe Zenobia, Suriye

Suriye Kraliçesi Zenobia, tarihin en ilham verici kraliçelerinden biridir. Suriye’nin ulusal kahramanıdır. Yükselişi ve düşüşü birçok tarihçiye, film yapımcısına ve romancıya ilham vermiştir. Suriye’deki Palmyrene İmparatorluğu’nun üçüncü yüzyıl kraliçesiydi. Şehrin hükümdarı Odaenathus ile evlendi. Odaenathus’un suikast ile öldürülmesi sonrasında oğlu Vaballathus’un naibi oldu. Kraliçe bu dönem içinde saltanata hakim oldu. 270 yılında, bir istila başlattıktan sonra Roma Doğu’nun büyük bir bölümünü etkisine aldı. Krallıklara veya bölgelere giderken korkuluyordu. Başkentinde Aurelian tarafından ele geçirildi. Kraliçe Zenobia Roma’ya sürgün edildi ve ölümüne kadar orada yaşadı.

Zenobia güzel bir kraliçeydi ve gerekli olanı elde etmek için güzelliğini de kullandı. Saltanatı sırasında akademisyenlere ve filozoflara açıktı. Çok kültürlü, çok ırklı bir imparatorluğu teşvik etti. Dini azınlıkları koruyordu. Zenobia, hükümetinde istikrarlı bir yönetim vardı. 274’te Zenobia öldü. Olayların kaydedilmemesi nedeniyle ölümü hakkında birçok masal var.

9. Kraliçe Tomyris, Orta Asya

Kraliçe Tomyris, Orta Asya’daki Massagetae halkının ünlü bir hükümdarıdır. Massagetae halkı İskit pastoral-göçebe konfederasyonundan olan İran halkıdır. Tomyris’in altındaki bölgeler bugünkü Türkmenistan, Afganistan, batı Özbekistan ve güney Kazakistan’ın bazı bölgeleridir. Herodot, Strabo, Polyaenus, Cassiodorus ve Jordanes’un da aralarında olduğu birkaç eski yazar, eserlerinde Tomyris isminden bahsediyor. Onun adı Eustache Deschamps’ın şiirinin bir parçası ve Shakespeare’in bir oyunu.

8. Rani, Jhansi, Hindistan

Jhansi Rani (Lakshmibai), Kuzey Hindistan’daki ilk Jhansi eyaletinin kraliçesiydi. Kraliçe Lakshmibai, 1857 Hindistan İsyanı sırasında önde gelen isimdi. İngiliz Raj’a karşı önemli bir direniş figürü oldu. İngilizler ve Hint vatandaşları arasında cesaretiyle ve dövüş becerileriyle ünlüydü. Oldukça vatanseverdi ve bu vatanseverliği onun Hindistan’da birkaç heykelinin yapılması, roman, film, şarkı ve şiirlerde isminin kullanılması ile ödüllendirildi. Nasıl öldüğüne dair çeşitli hikayeler olduğu için kesin olan bilgi bilinmiyor. Gerçek olan 18 Haziran 1858’de İngilizlerle savaşarak Hindistan için gerçekten yaşadı ve öldü.

7. Kraliçe Nefertiti, Mısır

Kraliçe Nefertiti , eski Mısır’ın en ünlü kraliçelerinden biridir. Bir Mısır Firavunu olan Akhenaten’in Büyük Kraliyet Karısı idi. Eski Mısır’ın en zengin dönemde olduğu bir zamanda hükmetti. MÖ 1370’de doğdu. Ölümü ve gömülmesi bir gizemdir ve çok fazla şey bilinmemektedir. Birçok film, TV programı, müzik ve edebiyat eseri onu onurlandırdı. Kraliçe Nefertiti’nin büstü, Berlin’deki Neues Müzesi’ndedir ve eski Mısır’ın çalınan eserlerinden biridir.

6. Queen Boudica, İngiltere

Kraliçe Boudica , önemli bir kültürel simge olan İngiliz Kelt Iceni kabilesinin ünlü bir kraliçesidir. MS 60 veya 61’de Roma İmparatorluğu’nun işgalci güçlerine karşı bir ayaklanma başlattı. Boudica, İngiliz mirasının halk kahramanıdır. Çizgi roman, video oyunları, sanat eserleri, filmler, müzik, romanlar ve televizyon dizileri gibi çeşitli pop-kültürün bir parçası da olmuştur. Boudica’nın şöhretinin zirvesini gören Viktorya Dönemi idi. Kraliçe Victoria’nın Boudica’nın “adlandırma” olarak görülmesi, efsanevi bir figür haline gelmesini sağladı. İlk binyılın başlarında İngiliz edebiyatının olmaması Boudica’nın isyanıyla ilgili bilgilerin, yalnızca Romalıların yazılarından geldiği anlamına gelir.

5. Kraliçe Elizabeth I, İngiltere ve İrlanda

Kraliçe Elizabeth I , sadece Elizabeth olarak adlandırılır. İngiltere tarihindeki en büyük hükümdar olarak kabul edilir. Onu tanımayan kimse yok. Dünyanın en ünlü kraliçelerinden biridir. Zamanında en güçlü olanlardan biriydi ve yaklaşık yarım yüzyıl boyunca İngiltere’yi yönetti. Görev süresi boyunca çeşitli skandallara, komplolara, düşmanlara ve destekçilerle mücadele içinde oldu. Ama hepsi onu tehlikeli gördü. 1558’de yirmi beş yaşında İngiltere Kraliçesi oldu. Görevine son derece önem verdi ve İngiltere’de huzur ve sükuneti korumak için çok çalıştı. Bugün, tarihçiler Elizabeth’in karmaşık bir görüşünü aldılar. Bu görüşler, övgü ve karalama anlamında karmaşıktır.

4. Kraliçe Hatshepsut, Mısır

Mısır’ın Onsekizinci Hanedanı Kraliçe Hatşepsut’un adı “Asil Bayanlar” dır. Mısır’ın Onsekizinci Hanedanlığı’nın beşinci firavunu, teyit edilmiş ikinci tarihi kadın firavunudur. Hatshepsut, MÖ 1478’de tahta geçti. Mısırbilimciler onu Mısır Hanedanlığındaki diğer kadınlardan daha uzun süre hüküm süren en başarılı kraliçelerden biri olarak görüyorlar. Hatshepsut uzman bir savaşçıydı ama saltanatı barışçıl bir dönemdi. Saltanatı sırasında yaptığı en ünlü şeylerden biri Hatşepsut tapınağını inşa etmekti. Birkaç muhteşem klasik Mısır mimarisi ve binası inşa etti. Onun doğumu, ölümü ve gömülmesi bir sır olarak kalmaktadır.

3. Queen Victoria, İngiltere

Victoria , Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığının Kraliçesi idi. İngiltere’deki en ünlü kraliçelerden biridir. 20 Haziran 1837’den 22 Ocak 1901’de ölümüne kadar hüküm sürdü. 63 yıllık ve yedi aylık iktidarı, diğer kraliçelerden daha uzundur. Kraliçe Victoria’nın saltanatı Viktorya dönemi olarak adlandırılır. Bu dönem boyunca; Birleşik Krallık’ın endüstriyel, kültürel, politik, bilimsel ve askeri alanlarında muazzam bir büyüme gösterdiğini ve İngiliz İmparatorluğu’nun daha da genişlediğini görebiliyoruz. Güçlü hükümet politikaları ve bakanlık atamaları uygulayarak ülkede etkili bir karakter oldu. Bu da onu ülkede halka açık bir ikon haline getirdi.

O kadar meşhurdu ki, özellikle Uluslar Topluluğu ülkelerinde anıtlar ve yerler ona ithaf edildi. İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’da cesaret için en yüksek ödül olmaya devam ediyor. Victoria Günü, doğum gününü kutlayan bazı ülkelerde hala kutlanmaktadır.

2. Büyük Catherine, Rusya

II.Catherine, Rusya’nın en ünlü hükümdarı ve en uzun süre hükümdar olan kadın lideridir. 1762’den 1796’ya kadar Rusya’nın imparatoriçesiydi. Yönetimi sırasında Rusya büyüdü ve güçlendi. Rusya saltanatı sırasında Avrupa’nın süper gücü haline geldi. Rusya’nın diplomasi ve fetihle daha hızlı büyüdüğü bir dönemde ülkesini yönetiyordu.

Yönetimi sırasında birçok yeni şehir ve kasaba kuruldu. Büyük Catherine tarafından yönetilen dönem, dünya tarafından Rus İmparatorluğu’nun Altın Çağı ve Rus asaleti olarak kabul edilen Catherinian Dönemi olarak bilinmektedir.

1. Kraliçe Kleopatra, Mısır

Kraliçe Kleopatra , dünyanın ve antik çağların en ünlü kraliçesi. Güzelliği ile ünlüdür. Kleopatra VII, Mısır’ın son gerçek firavunuydu. Kraliçe Mısır, Kıbrıs ve Orta Doğu’nun hükümdarıydı. Birçok modern edebiyat ve sanat eseri Cleopatra’nın Julius Caesar ve Mark Antony ile olan romantik ilişkisini anlatıyor. Kleopatra, Cesar’ın yardımıyla tahtını geri kazanan sorunlu bir kraliyet hanedanında doğdu. Kraliçe Kleopatra’yı çevreleyen gizemlerden biri, mezar yeridir. Muhtemelen Mısır’da. 39 yaşında öldü.