Son 100 yıl içinde dünya çapında meydana gelen tartışmalı öldürmeleri bile düşünmek her zaman korkutucu olacaktır. Bazılarının önceden planlandığı ve bazılarının taraflar arasında ani bir çatışma nedeniyle yaşandığı bilinir. Katliamlar, askeri ve siyasi komitenin katılımı ile olmuştur. Gelecekte olmasını istemediğimiz bir trajedidir. Burada, tarihte bilinen en korkunç katliamları listeledik:

Doğu Timor’un Endonezya İstilası

Doğu Timor soykırımı, 1975 yılında Endonezya Ordusu’nun Timor adalarını istila etmesiyle başladı. Endonezya Ordusu’nun birincil hedefi, Endonezya sivillerinin işgali için Doğu Timor’du. Soykırım, Endonezya bağımsızlığından hemen sonra gerçekleştirildi ve bu da yaklaşık 200.000 kişinin katliamına yol açtı. Soykırım, başlangıç ​​evresi olan 1975 ve diğeri de 1999’da olan iki döneme ayrılabilir. Doğu Timor halkının çoğunluğu toplama kamplarına taşındı ve ve büyük ölçüde katledildi.

Babi Yar Katliamı

Rusçada Babiy Yar olarak da tanınan Babi Yar, tarihte yaklaşık 100.000 ila 500.000 kişinin öldürüldüğü en korkunç katliamlardan biridir. Katliamın yapıldığı yer, Ukrayna başkentinde bir dağ geçididir. 1941’de yaklaşık 30.000 Yahudi izole bir yere götürüldü ve makineli tüfekle vahşice katledildi. Yahudilerden, Adolf Hitler liderliğindeki Alman ordusu tarafından Babi Yar’a yürüyüş sırasında çıplak olarak soyunması istendi. Babi Yar denilen yer, ceset kokusu doluydu. Naziler, kanıtları gizlemek için yaralı kurbanlar da dahil olmak üzere tüm kalabalığı yaktı. Ancak, Nazilerin vahşetini dünyaya gösterecek birçok görgü tanığı vardı.

Hindistan’ın Bölünmesi (1947)

1947’de Hindistan’ın Pakistan’a karşı en büyük savaşı, Hindu ve Müslüman din arasındaki sınır bölünmesi nedeniyle yaşandı. Çatışma hiçbir hükümet kuruluşu tarafından planlanmamıştı. Ancak Hindu ve Müslüman topluluğu arasında çatışmalar yaşandı. Yaşanan bölünme ile yaklaşık 200.000 ila 2.000.000 kişinin ölümü ile sonuçlanan bir soykırım yaşandı. Hindu, Müslümanlar ve Sihler bu rakamlara dahildir. İki devlet İngiliz Birlik İmparatorluğu ve Pakistan olarak kabul edilecekti. Milyonlarca insan evsizdi ve yeni evlerini bulmak için açlıkla birlikte, kilometrelerce yol kat etmeleri istendi. Yaşanan ölümler sonucu ortaya çıkan soykırım, dinler topluluğunun tarihe büyük ölçüde katıldığı tek soykırımdır.

Manila Katliamı

Manila katliamı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon birlikleri tarafından Manila Şehri sivillerine karşı yapıldı. Manila şehrinde yaşayan insanlar Filipinli sivil olarak tanınır. Toplu katliam, yaklaşık 100.000 ila 500.000 sivili öldürecek kadar acımasızdı.

Nanking Katliamı

Nanking Katliamı, insanlık tarihinde kadınlara karşı en acımasız toplu saldırı olarak Nanjing olarak da bilinir. Çatışma, 1937’nin başlarında Japon ve Çin arasında gerçekleşti ve eyalet çapında insanların toplu katliamına yol açtı. Kadınlara karşı işlenen çoğunluk suçları nedeniyle katliam “ Nanking Tecavüzü ” olarak kabul edildi. Toplu katliam altı hafta boyunca yaklaşık 300.000 kişiyi etkiledi.

Ruanda Soykırımı

Ruanda Soykırımı, yaklaşık 500.000 ila 1.000.000 kişinin dehşet verici ölümleriyle tarihteki en acımasız soykırımlardan biridir. Katliam, çoğunluğu Afrika Büyük Gölleri bölgesinde yaşayan bir nüfus olan Hutu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Kurbanlar öncelikle Hutu azınlığıydı ve Tutsi genellikle Hutu çoğunluk topluluğundan bir alt tabaka olarak tanınıyordu. Nisan 1994’te, Burundi Başkanı Cyprien Ntaryamira ve Habyarimana’yı taşıyan uçak düşürüldü. Hutu çoğunluğu ile yerel azınlık arasında bu olay sonrasında çatışma yaşandı. Ruanda silahlı güçleri, azınlık halkı vahşice katletti. 2003 yılında çatışmayı tamamen ortadan kaldıran yeni bir seçim anayasası kabul edildi.

Ermeni Soykırımı

Ermeni Soykırımı , 1920’lerin başında yaklaşık 1.8 milyon öldürmeye katkıda bulunan, tarihin dünyanın en acımasız katliamlarından biridir. Soykırımın sorumlusu tartışmalı biçimde, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki hükümet gösteriliyor. Ermenilerin göç etmesi istendi ve zorlu bir şekilde yürüyerek şimdiki vetanlarına sürüldü.

Holokost – Yahudi Katliamı

Holokost, yaklaşık 6 milyon Avrupalı ​​Yahudinin toplu katledildiği 1945’teki durum olan “Tamamen yanmış” anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Büyük katliamın sorumlusu, II. Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi rejimini kullanan Adolf Hitler’e aittir. Katliamın ardındaki ruh nedeni, Yahudilerin Almanlardan daha aşağı olduğu ırk olduğu düşüncesinden kaynaklanıyordu. Naziler; Polonya’daki beş bölgede inşa edilen toplama kampında gençleri, yaşlı ve hasta insanları öldürmeyi hedefliyordu. Her gün yaklaşık 12.000 insanı öldürdüler.

Stalin’in Katliamı

Joseph Stalin 1920’lerin ortalarında Sovyetler Birliği için, tüm zamanların en tehlikeli diktatörlerinden biriydi. II. Dünya Savaşı sırasında aklımıza gelen ilk görüntü Adolf Hitler’in acımasız diktatörlüğüdür. Ancak Stalin, 1953’teki ölümüne kadar, büyük öldürmelere kapsamlı bir katkıda bulundu. Başarısız tarım politikaları nedeniyle Stalin, devletin her köşesini ceset ve kokuyla dolduracak biçimde yaklaşık 20-25 milyon insanı katletti . Stalin’in 1930’dan önce yaklaşık bir milyon insanını idam ettiği de bilinmektedir.

İleriye Doğru Büyük Atılım Katliamı

İleriye Doğru Büyük Atılım, Çin Komünist Partisinin (TBM) 1958 ve 1960’dan itibaren tarım ve endüstriyel sorunlar üzerinde büyük bir etki yaratmak için başlattığı kampanyaydı. Büyük atılımın ardındaki temel amaç, sanayileşme hızını artırmak ve insan gücüne büyük vurgu yapmaktı. Bu durum, büyük ölçekli endüstrilerdeki düşüş nedeniyle devlet genelinde geniş çaplı katliamlara yol açtı. Sonunda tarım endüstrilerinin başarısızlığına yol açtı. Bu dönemde açlık yaşandı ve ülke genelinde toplu ölümler ve öldürmeler görüldü. Tam olarak 20-35 milyon hayatını kaybetti.