Yahudilik de, musevilik de aynı şeydir. Musevi kelimesi, Musa’nın peşinden gidenler anlamını taşır. Sadece (bildiğim kadarıyla) Türkiye’de kullanılır. Bunun sebebi yahudiliğin kötü bir şey sanılması olsa gerek.