Helena Petrovna Blavatsky’nin yazılarına göre, Dünya ile ilişkili 7 kök ırk olacak – her bir kök ırk yedi alt – ırka bölünüyor.

Yedi kök ırk:

1) 1 nci kök ırk – Astral/Eterik

2) 2 nci kök ırk – Hyperborean’lar

3) 3 ncü kök ırk – Lemuryalılar

4) 4 ncü kök ırk – Atlantisliler

5) 5 nci kök ırk – Aryanlar

6) 6 nci kök ırk – Henüz ortaya çıkmadı

7) 7 nci kök ırk – Henüz ortaya çıkmadı

Şimdiye kadar, sadece beş kök ırk dünyada ortaya çıktı ve teozoflar tarafından 6 ncı kök ırkın 28 nci yüzyılda ortaya çıkacağı öngörülüyor. 7 nci kök ırk gelecekte bir kaç milyon yıl sonra ortaya çıkacak.

–()–

Kök Irklar

Blavatsky’nin “Gizli Öğreti” (1888) kitabında tanımlandığı gibi, kök ırklar “ezoterik kozmolojide insan evrimindeki aşamalardır”. Bu ırkların bazılarının şimdi kayıp olan kıtalarda (Lemurya, Atlantis, vs) var oldukları söylendi.

Blavatsky’nin kök ırk modeli daha sonraki teozoflar tarafından daha ileri geliştirildi ve genişletildi – özellikle “Atlantis’in Hikayesi” ve “Kayıp Lemurya” kitaplarında William Scott-Elliot tarafından. Ve Annie Besant tarafından kitabı, “İnsan: Nereden, Nasıl ve Nereye” (1913).

Hem Scott-Elliot hem de Besant bu bilgileri “astral durugörü” ile elde etmiş olan Charles Webster Leadbeater’den gelen bilgilere dayandılar.

Kök ırklar üzerine daha ileri ayrıntılar “Atlantis ve Lemurya” (1913) kitabında Antropozofi mimarı Rudolf Steiner tarafından verildi.

1 nci Kök Irk (Astral/Eterik)

1 nci kök ırk (Astral/Eterik) esasen spiritüel idi ve herhangi fiziksel kalıntı bırakmadılar – onlar “eterik” idi ve eterik enerjiden/eterik maddeden oluşuyorlardı. Onların üremesi amiplere benzer şekilde bölünmeleri ile gerçekleşiyordu. Dahası, 1 nci kök ırk zamanında dünya hala soğumaktaydı; ve kaotik ilksel okyanustan ilk yükselen dağın “Meru Dağı” olduğunu söylenir.

2 nci Kök Irk (Hyperborean)

2 nci kök ırk şimdi Kuzey Kanada, Grönland, İzlanda, İskandinavya, Kuzey Asya ve Kamchatka olan yerleri kapsayan Hyperborea’da yaşadı. 2 nci kök ırk altın sarı rengindeydi ve henüz eksenel eğiklik olmadığı için iklim tropikal idi. 2 nci kök ırkın kıtasının ezoterik ismi “Plaksha” idi ve kendilerine “Kimpurshas” adını veriyorlardı. Bu kök ırk aşılama ile ürüyordu; ve bugün, onların soyundan gelen yok.

3 ncü Kök Irk (Lemuryalılar)

3 ncü kök ırk fiziksel bedenleri olan ilk ırktır ve Lemurya “kayıp kıtasında” oturan üç gözlü devlerin siyah ırkı olarak tanımlandılar. Bu kıtanın şimdi Hint ve Pasifik okyanuslarının bulunduğu yerde var olduğuna inanılır. Modern teozoflar Lemurya’yı kadim süper kıta Gondwana ile tanımlarlar.

Lemurya’nın ezoterik ismi “Shalmali”dir ve teozoflara göre, şimdi Hint Okyanusu olan ve Avustralya’yı kapsayan ve Güney Pasifik Okyanusuna genişleyen bölgenin büyük bir parçasında var oldu. Son kalıntılar Avustralya kıtası ve Yeni Gine ve Madagaskar adaları. Lemurya’nın kademeli olarak battığına ve en sonunda artan sayıda şiddetle püsküren yanardağlar tarafından yok edildiğine inanılır.

4 ncü Kök Irk (Atlantis)

Teozofi öğretilerine göre, 4 ncü kök ırk “Atlantis” ırkı idi. Afrika’da yaklaşık 4,500,000 yıl önce ortaya çıktı ve Lemurya kök ırkının 4 ncü alt – ırkından kaynaklandı. Lemuryalılar şu anda Ashanti tarafından iskan edilen Afrika’nın parçasını kolonileştirmişlerdi. Teozoflar Atlantis kök ırkının ” Chankshusha Manu” tarafından fiziksel olarak döllendiğine/yaratıldığına inanırlar. Erken Atlantisliler Afrika’da geliştikten sonra, göç ettiler ve Atlantis kıtasını kolonileştirdiler. Atlantis’in ezoterik ismi “Kusha”dır ve Atlantis kök ırkı Moğol özelliklerine sahipti.

Atlantis kök ırkının yedi alt – ırkı şunlardır:

1) Rmoahal

2) Tlavati (Cro-Magnons)

3) Toltek (Amerikalı Yerliler)

4) Turanlar (Turanlılar)

5) Orijinal Samiler (örneğin Fenikeliler, vs)

6) Akadlar

7) Moğollar (Doğu Asyaya göç eden ve kolonileştirenler)

Geleneksel Teozofiye göre, 4 ncü kök ırk (Atlantisliler) altın kahve ten ile başladılar ve bazı Atlantisliler Amerika ve Asyaya göç ettikleri için, onlar kademeli olarak kızıl Amerikan Yerlisine, kahverengi Malezyalılara ve sarı Moğol ırklarına evrimleştiler – 19 ncu yüzyılın sonlarında ve 20 nci yüzyılın başlarında bazı gruplar “zeytin – tenli” Akdeniz ırkı olarak refere edildi.

5 nci Kök Irk (Aryan)

Blavatsky insanlığın şu anda 5 nci veya Aryan kök ırk olduğunu ileri sürdü, Teozoftlar 5 nci kök ırkın önceki 4 ncü kök ırktan (Atlantis) ortaya çıktığına inanırlar. Böylece, 5 nci kök ırkın orijinleri Atlantis’te 100,000 yıl öncesine geri izlenir. Blavatsky Aryan kök ırkın 1,000,000 yıl yaşında olduğunu ifade ettiği zaman, bu insanların ruhlarının 1,000,000 yıl önce Atlantislilerin bedenlerinde enkarnasyon döngülerine başladığını, daha sonra ilk Aryanlar olarak enkarne olduklarını kastediyordu.

Teozofistler Aryan kök ırkın fiziksel olarak Vaivasvatu Manu (Kadim Bilgeliğin Üstatlarından biri) tarafından fiziksel olarak üretildiğine inanırlar. Aryan kök ırkı beyazdır, çünkü beyaz tenli olan ve kuzey – doğu Atlantis’in dağlarında yaşayan Atlantislilerin 4 ncü (orijinal Sami) spesifik kabilesinden kaynaklanırlar. Bugün bu kabileye en yakın olan akrabaları Kabyle’dir (Cezayir berberilerinin bir kabilesi). Aryan kök ırkı Atlantis kök ırkı ile örtüştü ve 5 nci kök ırkın doğuşu, Atlantis’te 4 ncü kök ırk yaşadığı zamanın sonuna doğru gerçekleşti. Orijinal Aryan kök ırkı MÖ 79,797’de Atlantis’ten göç eden 9,000 kişiden oluşuyordu. Bu göçebelerin küçük bir grubu ana gövdeden ayrıldı ve güneye, bir iç denizin kenarına gitti, burası yeşil ve verimli Sahara idi ve orada “Güneş Şehrini” kurdular. Bu şehir MÖ 70,000’de daha sonra “Yükselmiş Üstat St. Germain” olarak bilinen varlığın enkarnasyonu tarafından yönetildi.

Aryan göçebelerin ana gövdesi içeriye doğru, “beyaz ada” adı verilen bir adaya devam ettiler, bir iç deniz olan bu bölgede şimdi Gobi çölü vardır. Burada “Köprü Şehrini” kurdular.

“Köprü Şehri”, Teozofların Dünyanın yönetici ilahı “Sanat Kumara”nın yaşadığı yer olduğuna inandıkları “Shamballa” adı verilen eterik şehrin direkt olarak altında inşa edildi. Sonuç olarak, Aryan kök ırkın evrimi ve gelişimi “Teozofların “Dünyanın Lordu” olarak tanımladıkları varlık tarafından “ilahi olarak yönlendirildi”.

Teozoflar 5 nci kök ırk periyodu zamanında yaşayan insanların büyük bir yüzdesinin 5 nci kök ırkın parçası olduğuna inanıyor. Ama Blavatsky bazı Sami insanların “ruhsallıkta dejenere” olduklarını beyan etti. Lemuryalılardan gelen bazı grupların “yarı – hayvan yaratıklar”olduğunu ve bunların “Avustralyalıların bir bölümü olan Tasmanyalıları ve Çin’de bir dağ kabilesini” kapsadığını iddia etti. Ayrıca “yarı – insan dölleri ile çeşitli melez oluşturma ile üretilen önemli sayıda karışık Lemuro – Atlantisli insanlar var – örneğin, Borneo’nun Vahşi İnsanları, Seylan’ın Veddhaları, geri kalan Avustralyalıları çoğu, Bushmen (Güney Afrika kabilesi), Papua kabilesi, Bengal’in Andaman Adasında yaşayanlar, vs.”

Blavatsky tarafından sözü edilen tüm bu gruplar 19 ncu yüzyılın sonlarında var olan şeyin parçasıydı ve 20 nci yüzyılın çoğunda Australoid ırk olarak adlandırıldı. (Bushmen ve geleneksel Teozoflar tarafından Lemuryalılardan geldiklerine ianılan Capoid ırkın parçası istisna).

Blavatsky 5 nci kök ırkı tanımladı: “Örneğin şimdi koyu kahve, neredeyse siyah, kızıl-kahve-sarıdan en beyaz renge kadar Aryan ırklarının hepsi birdir ve aynı döldendir – 5 nci kök ırk – ve Hinduların Manu dedikleri tek bir atadan gelir”. Teozoflar her kök ırkın ayrı ve farklı bir ataya sahip olduğuna inanırlar.

Aryan 5 nci kök ırkın alt-ırkları şunları kapsıyor:

  • 1nci alt-ırk– Hindu – MÖ 60,000’de Gobi’nin ortasındaki beyaz adadaki “Köprü Şehrinden” Hindistan’a göç ettiler.

 

  • 2nci alt-ırk– Araplar – MÖ 40,000’de “Köprü Şehrinden” Arabistan’a göç ettiler.

 

  • 3ncü alt-ırk – Persler – MÖ 30,000’de “Köprü Şehrinden” Persia’ya (İran) göç ettiler.

 

  • 4ncü alt-ırk– Keltler – MÖ 20,000’nin başlarında “Köprü Şehrinden” Batı Avrupa’ya göç ettiler (Miken’li Yunanlar Güneydoğu Avrupayı kolonileştiren Kelt alt-ırkının soyu olarak görülürler).

 

  • 5nci alt-ırk– Cermen – MÖ 20,000’nin başlarında “Köprü Şehrinden” şimdi Almanya olan yere göç ettiler (Slavlar, Rusya’yı ve çevresindeki bölgeleri kolonileştiren Cermen alt – ırkının bir soyu olarak addedilirler).

 

  • 6ncı alt-ırk – Blavatsky’ye göre Aryan 5 nci kök ırkın 6 ncı alt – ırkı 21 nci yüzyılın başlarında ABD bölgesinde evrimleşmeye başlayacak. Aryan kök ırkının bu 6 ncı alt – ırkına Australo – Amerikan alt – ırk adı verilecek ve Teozoflar tarafından şu anda Avustralya’daki ve batı ABD’deki ve yakın bölgelerdeki Aryan kök ırkın Cermen alt – ırkından ortaya çıkacağına inanılıyor (Yeni alt – ırkın bir çok bireyi Kaliforniya’da doğacak.) 6 ncı veya Australo – Amerikan alt – ırkı “belirli psişik güçlere” sahip olacak ve bunun için epifiz beden gelişecek, böylece olağan uyanık bilinçte astral duyguları tanıma ilave duyusunu verecek. Genel olarak 6 ncı alt – ırkın 5 nci alt – ırkın zekasındaki ve 4 ncü alt – ırkın duygusundaki en iyi yanları harmanlayarak bilgelik ve sezgi getireceğini söyleyebiliriz.

 

  • 7nci alt-ırk – bunlar Aryan kök ırkını yok edecek olan “yeni büyük felaket”ten hayatta kalanlar olacak. yedinci alt – ırk henüz varoluşa gelmedi; onlar hala yoklar, ama var olacaklar.

Teozofistler tarafından, kök ırkların aynı rakamdaki alt – ırklardan evrimleştiğine inanılır; 6 ncı kök ırk 5 nci veya Aryan kök ırkın 6 ncı alt-ırkından evrimleşecek, aynen 5 nci veya Aryan kök ırkın 100,000 yıl önce 4 ncü veya Atlantis kök ırkının 5 nci alt-ırkından (Sami) evrimleşmiş olması gibi.

6. Kök Irk

C W Leadbeater’e göre, Teozofik Topluluk tarafından “Kadim Bilgeliğin Üstatlarının” rehberliği altında Baja California’da bir koloni oluşturulacak. Bu 28 nci yüzyılda, 6 ncı kök ırkın yoğun seçici öjenik üremesi için gerçekleşecek.

Üstat Morya bu yeni kök ırkın Manu’su veya “atası” olmak için fiziksel olarak enkarne olacak. O zamana kadar, dünyada nükleer güç ile elektrik sağlanacağı ve Julius Sezar’ın reenkarnasyonu olacak bir insan tarafından yönetilen tek bir dünya hükümeti olacağına inanılmaktadır.

Gelecekte on milenyum sonra, Pasifik Okyanusunda 6 ncı kök ırkın yuvası olacak olan yeni bir kıta yükselecek. Kaliforniya, San Andreas Fayının batısı Kuzey Amerika ana topraklarından ayrılacak ve yeni kıtanın doğu sahilinin “Kaliforniya Adası” olacak.

7. Kök Irk

Zamanla, bir kaç milyon yıl sonra gelecekte 7 nci kök ırk, 6 ncı kök ırkın 7 nci alt – ırkından ortaya çıkacak; Pasifik Okyanusundan yükselecek olan 6 ncı kök ırkın yaşayacağı gelecekteki kıtadan ortaya çıkacak. Onların yaşayacakları kıtaya ezoterik olarak “Pushkara” adı verilir.

(Çeviri: Saffet Güler)